ANBI status

Stichting Present Aalten-Dinxperlo heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

 • Statutaire naam: Stichting Present Aalten
 • KvK-nummer: 78565669
 • RSIN/Fiscaal nummer: 8614.52.306
 • ANBI: groeps-ANBI

Contactgegevens

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan

Het beleidsplan voor Present Aalten-Dinxperlo is in de maak.

Verslaglegging

Voor de jaarlijkse verslaglegging verwijzen we naar de sub-pagina ‘Jaarverslagen’.

Bestuur

Samenstelling bestuur:

 • Dhr. G. Berghoef, voorzitter
 • Dhr. D. van Groningen, vice-voorzitter
 • Mevr. E.J.A. Gerritsen, penningmeester/secretaris
 • Dhr. H. Dijk, lid
 • Dhr. H. de Graaf, lid
 • Dhr. C. Peters, lid

Beloning

 • Onkostenvergoeding bestuur: nee
 • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
 • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
 • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk