ANBI status

Stichting Present Achterhoek heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

 • Statutaire naam: Stichting Present Achterhoek
 • KvK-nummer: 70320918
 • Bankrekening IBAN: NL11 RABO 0327 9857 63
 • ANBI: groeps-ANBI

Contactgegevens

Missie en visie

Missie
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Visie
Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Beleidsplan

De beleidsplannen zijn gepubliceerd op de websites van de lokale stichtingen.

Verslaglegging

Jaarverslagen worden gepubliceerd op de websites van de lokale stichtingen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende functies:

 • Dhr.  G. Berghoef, voorzitter
 • Dhr. D. van Groningen, vice-voorzitter
 • Mevr. E.J.A. Gerritsen, penningmeester/secretaris
 • Dhr. H. Dijk, lid
 • Dhr. H. de Graaf, lid
 • Dhr. C. Peters, lid

Beloning

 • Onkostenvergoeding bestuur: nee
 • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
 • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
 • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Werk