Present zijn tijdens coronacrisis

Vanwege het coronavirus zijn er verregaande maatregelen genomen die een grote impact hebben op het dagelijks leven van ons allemaal, maar in het bijzonder van kwetsbare mensen. Het zijn onwerkelijke en zorgelijke tijden voor ons allemaal. Gelukkig is het fijn om te zien dat er een beweging op gang komt waarin mensen naar elkaar omzien!

Present is aangesloten bij het landelijk netwerk #Nietalleen. Ook lokaal en regionaal zijn er diverse initiatieven, zoals Coronahulp Achterhoek. Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen in thuisisolatie/quarantaine: 070-4455888 (voor een luisterend oor, advies of extra hulp).

Present Achterhoek wil groepjes vrijwilligers (max. 3 personen) online of telefonisch verbinden met mensen die extra hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een lichamelijk, verstandelijke, psychische beperking en/of chronische ziekte, mensen die de taal niet goed spreken of digitaal niet zo vaardig zijn.

Het groepje houdt telefonisch en online contact, ook onderling, bezorgt een bloemetje, stuurt een leuke tekening of kaart, maakt een videoboodschap, enzovoort.

We doen dit net als altijd in samenwerking met hulpverleners, omdat zij weten wie wel wat extra aandacht en ondersteuning kan gebruiken. Present coördineert aanbod en vraag, maakt een geschikte koppeling en begeleidt digitaal de vrijwilligers voor de komende periode.

Het is, voor zowel de groepsleden onderling als voor de hulpontvanger, niet de bedoeling om fysiek contact met elkaar te hebben. Bij het onderhouden van het contact dienen de richtlijnen van het RIVM te worden gevolgd.

En hoe mooi zou het zijn om, wanneer dit weer is toegestaan, elkaar ook in het echt te ontmoeten.

Kijk bij de lokale Achterhoekse stichtingen wat je kunt betekenen voor een ander of hoe je een hulpvraag kunt indienenklik hier voor meer info.