Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/777628.cloudwaysapps.com/tkrudzxekz/public_html/wp-content/themes/picostrap5-child-base/functions.php on line 796
Nieuws

Onderzoek vrijwilligerswerk 55+ 

30 maart 2022

Hoe denkt u over activiteiten voor 55+’ers en vrijwilligerswerk? 

Een onderzoek onder 55+ ers in Gemeente Harlingen 

Het vrijwilligerswerk in Harlingen leeft, er zijn prachtige initiatieven in de verschillende wijken. Vanuit welzijnsorganisaties, culturele en sportverenigingen, kerkgemeenschappen en bewonersinitiatieven zijn er activiteiten die mogelijk gemaakt worden door vrijwilligers en op die manier bijdragen aan een leefbare stad. 

Stichting Present Noordwest Friesland en de Skûle Welzijn Harlingen onderzoeken redenen voor het wel of niet doen van vrijwilligerswerk onder (bijna) gepensioneerden in de Gemeente Harlingen. Hiermee willen we inzicht krijgen in welke rol uw (toekomstig) pensioen speelt bij vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn we benieuwd naar wat welzijnsorganisaties in Harlingen kunnen betekenen bij het gaan of blijven doen van vrijwilligerswerk. We doen dit onderzoek in het kader van het programma Samen Ouder Worden in Noordwest Friesland. 

We willen u vragen om deze vragenlijst in te vullen. Scan hiervoor de QR-code en u komt automatisch op https://nl.surveymonkey.com/r/7WPSHFP 

Het beantwoorden kost u hooguit 10 minuten en is mogelijk tot en met 22 april. Uw antwoorden worden niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens. Daarmee is uw privacy verzekerd. 

Kunt u de vragenlijst niet invullen, maar wilt u wel meepraten over dit onderwerp, dan kunt u zich opgeven om in verdiepend gesprek als een soort focusgroep. 

Wilt u hieraan deelnemen? 

Neem contact op met Joyce Heida, coördinator van het programma Samen Ouder Worden Noordwest Friesland (joyce.heida@presentnwf.nl) of Johanna Schaap, ouderenwerker bij de Skûle Welzijn Harlingen (j.schaap@harlingen.nl).