Aanmeldformulier voor een praktische hulpvraag

Er zijn regelmatig groepen die zich via Present willen inzetten. Met dit formulier kunt u een melding maken van een hulpvraag die voldoet aan de criteria van Present. Dit houdt voor de hulpontvanger/cliënt in dat deze beschikt over:

  • onvoldoende geld,
  • onvoldoende netwerk en
  • onvoldoende gezondheid.

Houd er bij het melden van een hulpvraag rekening mee dat:

  • de hulpverlener verantwoordelijk is voor de cliënt en – gedeeltelijk – aanwezig dient te zijn tijdens de uitvoering van het project,
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep en we het project dan niet kunnen uitvoeren.

Aanmeldformulier MO