Afscheid Jan Zwart

02-05-2020

Jan Zwart, het gezicht van Stichting Present Alkmaar nam op 18 april jl. afscheid. Jan was als voor de officiële oprichting van de stichting betrokken bij het idee om ook in Alkmaar met de Presentformule te beginnen.

Stichting Present is een landelijke organisatie die nauw verbonden is met de christelijke kerken, zowel de katholieke, de protestante als de evangelische. Geïnspireerd door naastenliefde en het solidariteitsbeginsel kwam een kleine groep mensen in beweging. Hieronder was ook Jan. Hij werd het gezicht van Stichting Present Alkmaar. Hij werkte samen met gemeentes, zorginstellingen, GGZ maar ook organisaties als de woningbouwverenigingen, Wonen Plus, dnoDoen en de VCRA. Onder zijn leiding werd aanbod van hulp en talent gekoppeld aan vragen van mensen in de knel. Het waren veelal vragen die niet bij andere hulporganisaties beantwoord konden worden, vragen die zo specifiek waren dat ze om gericht maatwerk vroegen. Zonder ooit te wanhopen geloofde Jan iedere keer weer dat het kon lukken en hij bleef net zo lang zoeken en proberen totdat de nood geledigd was. Soms gaf hij zelfs zijn eigen tijd en energie naast zijn coördinerende taken.

Op 18 april jl. bereikte Jan de AOW gerechtigde leeftijd en nam afscheid. Nu nog heel bescheiden. Er was speciaal voor dit feit een symposium georganiseerd op 15 april maar Corona gooide roet in het eten. Het symposium is verschoven naar 1 oktober aanstaande in de hoop dat we Jan dan op een passende wijze in het zonnetje kunnen zetten. Alle genodigden hebben hierover inmiddels bericht gekregen. Een van leden van het bestuur ging bij Jan thuis langs om een fles wijn en een bloemetje te brengen aan hem en zijn vrouw Ims, die zijn werd altijd van harte heeft gesteund.

Stichting Present Alkmaar is Jan veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet en de liefde waarmee hij zijn werk heeft gedaan. Er is een goede vervanger voor hem gevonden in Mieke Johnson. Het bestuur van Stichting Present Alkmaar heeft veel vertrouwen in de toekomst. Nu al blijkt zij met haar enthousiasme en doortastend optreden onmisbaar geworden in de coördinatie van #nietalleen in Alkmaar.

Mocht u het werk van Stichting Present willen ondersteunen kan dat. Wordt donateur. We hebben uw financiële steun nodig om de bijzondere vragen van ‘mensen-in-de-knel’ te kunnen blijven coördineren.