Helpen samen met medelanders

21-06-2018

Medelanders betrekken in de Nederlandse cultuur; Present werkt in het project ‘Helpen samen met medelanders’ samen met hen in verschillende projecten. Dit geeft een natuurlijk contact met Nederlanders, bevordert de integratie in onze maatschappij en ze kunnen iets terug doen voor de samenleving. Samen met hen en voor hen kunnen wij mooie resultaten neerzetten.

Medelanders die als vrijwilligers meedoen aan dit project zijn afkomstig uit het AZC of statushouders die in Alkmaar een nieuw leven opbouwen. Vaak is het voor deze nieuwe Nederlanders moeilijk om een weg te vinden in hun nieuwe omgeving, contacten aan te gaan met medelanders en onze lastige taal te leren. Door hen vrijwilligerswerk aan te bieden, waarin zij samenwerken met Nederlanders, krijgen zij de gelegenheid dit sneller op te pakken en zich thuis te voelen in ons land.

Daarnaast helpen wij ook hen in het vinden van hun plek in de samenleving door hulp te bieden, bijvoorbeeld door te helpen bij hun verhuizing naar hun nieuwe plek. Nieuwe Nederlanders starten zonder netwerk en geld. Met de hulp van Present kunnen zij deze stap makkelijker en goedkoper zetten.