ANBI status

ANBI_FC_blauwStichting Present Alkmaar heeft de ANBI status (Groepsbeschikking G38). Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Alkmaar

RSIN/Fiscaal nummer : 850943243

Bank: NL27RABO0163650403

KVK: 53598466

Contactgegevens

Adres: Bestevaerstraat 2, 1813 PA Alkmaar
Telefoon: 072-5316810
E-mail: info@presentalkmaar.nl
Zie ook de pagina contact.

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Strategisch plan 2011- 2015

Verslaglegging:

Jaarverslagen

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Dick Scheepstra, voorzitter
  • Geert Jongsma, secretaris
  • Nynke Prins, penningmeester
  • John Peters, fondsenwerving
  • Liesbeth van Gool, personeel & publiciteit

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: geen tot zeer beperkt (vb. 50,- over heel 2012, geen vergoeding over 2013)
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis, geheel onbezoldigd.
  • Beloningsbeleid medewerkers: de stichting heeft 2 parttime medewerkers in dienst conform CAO Zorg & Welzijn