Bestuur en team

Bestuur

Dick Scheepstra, voorzitter

Geert Jongsma, secretaris

Nynke Prins, penningmeester

John Peters,  fondsenwerving

Liesbeth van Gool, pr & personeelszaken

Coördinatoren

Jan Zwart & Delaja Koedijk

Vrijwillig operationeel team

Harry Schuil, projectcoördinator

Pieter Batstra,  Ruurd Postma & Harry Schuil, projectbegeleiders

Tamara Bruijn, Jessica Ouwens & Agnes van Zanten, administratief medewerkers

Jeffrey Mulder, webmaster