Bestuur en team

Bestuur

 • Dick Scheepstra, voorzitter
 • Geert Jongsma, secretaris
 • Koos Smith, penningmeester
 • Liesbeth van Gool, pr & personeelszaken
 • Vacature: PR en fondsenwerving

Algemeen Coördinator

Mieke Johnson

Vrijwillig operationeel team

 • Administratie: Rob Meiland en Rianne Borst
 • Projectcoördinatoren praktische projecten: Harry Schuil en Lous Rijnbeek
 • Projectcoördinatoren tuin projecten: Ruurd Postma en Roger Franssen
 • Projectcoördinatoren uitvoering friend4friend project: Eddie Bernhardt en Mieke Johnson
 • Webmaster: Jeffrey Mulder
 • Nieuwsbrief: Corien Verplanke

Trainees Jong Present 2.0 (MDT)

Dominique Blinker, Nicole van Dijken, Christiaan Johnson