Bestuur en team

Bestuur

Dick Scheepstra, voorzitter

Geert Jongsma, secretaris

Vacature, penningmeester

Vacature,  fondsenwerving

Liesbeth van Gool, pr & personeelszaken

Coördinator

Jan Zwart

Vrijwillig operationeel team

Ruurd Postma ; Harry Schuil ; Renze Sinia – projectbegeleiders

Vera Bakkum, Rob Meiland & Agnes van Zanten – administratief medewerkers

Jeffrey Mulder – webmaster