Bestuur en team

Bestuur

Dick Scheepstra, voorzitter

Geert Jongsma, secretaris

Nynke Prins, penningmeester

John Peters,  fondsenwerving

Liesbeth van Gool, pr & personeelszaken

Coördinatoren

Delaja Koedijk & Jan Zwart

Vrijwillig operationeel team

Ruurd Postma & Harry Schuil – projectbegeleiders

Jessica Ouwens & Agnes van Zanten – administratief medewerkers

Jeffrey Mulder – webmaster