Bestuur en team

Bestuur

  • Dick Scheepstra, voorzitter
  • Geert Jongsma, secretaris
  • Koos Smith, penningmeester
  • Liesbeth van Gool, pr & personeelszaken
  • Vacature: PR en fondsenwerving

Algemeen Coördinator

Mieke Johnson

Assistent Coördinator

Karin Terlouw

Projectcoördinatoren uitvoering friend4friend project

Nicole van Dijken en Mieke Johnson

Vrijwillig operationeel team

  • Administratie: Rob Meiland
  • Projectcoördinatoren praktische projecten: Harry Schuil en Lous Rijnbeek
  • Projectcoördinatoren tuin projecten: Ruurd Postma en Roger Franssen
  • Webmaster: Jeffrey Mulder
  • Nieuwsbrief: Corien Verplanke

Trainees Jong Present 2.0 (MDT)

Dominique Blinker, Christiaan Johnson