Bestuur en team

Bestuur

Dick Scheepstra, voorzitter

Geert Jongsma, secretaris

Nynke Prins, penningmeester

John Peters,  fondsenwerving

Liesbeth van Gool, pr & personeelszaken

Coördinatoren

Jan Zwart & Mieke Obbink

Vrijwillig operationeel team

Harry Schuil – projectcoördinator

Pieter Batstra,  Ruurd Postma, Harry Schuil, Annette Schoenmaker – projectbegeleiders

Tamara Bruijn, Jessica Ouwens, Agnes van Zanten – administratief medewerkers

Jeffrey Mulder – webmaster