Bestuur en team

Bestuur

Dick Scheepstra, voorzitter

Geert Jongsma, secretaris

Koos Smith, penningmeester

Liesbeth van Gool, pr & personeelszaken

Vacature,  fondsenwerving

 

Algemeen Coördinator

Mieke Johnson

Vrijwillig operationeel team

Administratie: Rob Meiland

Projectcoördinatoren praktische projecten: Harry Schuil en Lous Rijnbeek

Projectcoördinatoren tuin projecten: Ruurd Postma en Roger Franssen

Projectcoördinatoren uitvoering friend4friend project: Eddie Bernhardt en Mieke Johnson

Webmaster: Jeffrey Mulder

Nieuwsbrief: Corien Verplanke

Trainees Jong Present 2.0 (MDT)

Dominique Blinker, Nicole van Dijken, Ricky Saan en Christiaan Johnson