Bestuur en team

Bestuur

Dick Scheepstra, voorzitter

Geert Jongsma, secretaris

Koos Smith, penningmeester

Liesbeth van Gool, pr & personeelszaken

Vacature,  fondsenwerving

 

Coördinator

Mieke Johnson

Vrijwillig operationeel team

Vera Bakkum, Rob Meiland & Agnes van Zanten – administratief medewerkers

Bert Pastoor, Ruurd Postma & Harry Schuil – projectbegeleiders

Jeffrey Mulder – webmaster