Visie & missie

Wij constateren dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor andere mensen en voor de samenleving. Er zit vaak toch een drempel tussen die bereidheid om te helpen en het daadwerkelijk in actie komen. Mensen weten soms ook niet goed waar ze moeten beginnen. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te geven (van hun tijd, aandacht, interesse, kennis en vaardigheden) en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in Alkmaar waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Er voor elkaar te zijn van mens tot mens. Iedereen heeft iets te geven en te ontvangen.

Naam en logo

Het logo beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Een brug verbindt, er gebeurt wat: mensen kunnen elkaar ontmoeten. Generaties, buren, collega´s, culturen en mensen met verschillende achtergrond worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten LOGO-DIGITAAL-ALGEMEENiets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Inspiratie

Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten, maar ook om te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten en er voor iedereen zijn om met zijn allen iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Lees verder