Acties

Sociaal Tuinieren

 

Met Sociaal Tuinieren doorbreken we het isolement van mensen in kwetsbare situaties én zorgen we voor meer groen in de wijk. Door het opknappen, duurzaam beplanten en regelmatig bijhouden van verwaarloosde tuinen door lokale vrijwilligers.

Over Sociaal Tuinieren

Sociaal Tuinieren houdt in dat vrijwilligers tuintjes opknappen en onderhouden bij ouderen en kwetsbare mensen die dat zelf niet (meer) kunnen. Deze mensen hebben vaak gezondheidsproblemen, weinig financiële middelen en een beperkt sociaal netwerk. Tijdens feestelijke projectdagen gaan groepen vrijwilligers onder deskundige begeleiding aan de slag. Ze wieden, snoeien, rooien en verwijderen tegels. Daarna planten ze nieuw onderhoudsarm en eco-vriendelijk groen. Na de make-over helpen vrijwilligers uit de wijk de bewoners met het onderhoud van hun tuin. Zo werkt Sociaal Tuinieren aan het doorbreken van sociaal isolement en ontstaan er prachtige contacten tussen mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. Tegelijkertijd draagt het bij aan meer groen en biodiversiteit in de wijk, een nette leefomgeving en betere klimaatbestendigheid.

Sociaal Tuinieren onderscheidt zich van andere projecten waarin vrijwilligers tuinen opknappen doordat:

  • tuinen onderhoudsarm en ecologisch verantwoord worden aangeplant;
  • tuinen duurzaam worden onderhouden door vrijwilligers;
  • vrijwilligers deskundige begeleiding krijgen op het gebied van groenonderhoud, en sociale en ecologische duurzaamheid.

Sociaal Tuinieren is nog vol in ontwikkeling, stuur een mail voor samenwerking of meer informatie.

Pilot september 2021