Ambassadeurs

Onze ambassadeurs ondersteunen de missie en visie van Stichting Present in Almelo. Ze dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe en verbinden hun naam aan ons werk. Op deze manier kunnen organisaties en andere (nieuwe) contacten zien dat onze activiteiten breed worden gedragen. En zo hopen we een grotere naamsbekendheid en draagvlak te creëren bij inwoners en samenwerkingspartners in Almelo.

Onze ambassadeurs vertegenwoordigen de verschillende (maatschappelijke) aandachtsgebieden waar Present actief in is; overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, kerken, bedrijfsleven en de woningcorporaties. Wij zijn blij met de ambassadeurs van Stichting Present Almelo! Hieronder aan het woord:

 

Arjen Gerritsen

Burgemeester van Almelo

Vertegenwoordiging vanuit gemeenteraad, politiek en samenleving Almelo breed.

“Present is een geweldige verbinder tussen mensen die een ander willen helpen en mensen die hulp en begeleiding in hun leven maar wat graag ontvangen. Present maakt helpen mogelijk!”

 

 

 

 

Ad Louter

Algemeen directeur Urenco Nederland bv

Vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven.

“Stichting Present is voor ons een stabiele en waardevolle partner om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In lokale hulpprojecten helpen onze medewerkers in teamverband op die plekken waar hulp het meest noodzakelijk is. Soms letterlijk bij ons om de hoek.”

 

Elwin Groenevelt 

Algemeen Directeur Qredits Microfinanciering 

Vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven.

“Stichting Present maakt echt verschil voor mensen en organisaties! Projecten met impact, daar ga ik voor! 

 

Erik Vuurboom

Directeur Wijkverpleging ZorgAccent

Vertegenwoordiging vanuit maatschappelijk veld en zorgontwikkelingen.

“Cliënten in zorg bij ZorgAccent krijgen extra accent door Stichting Present!”

 

 

 

 

 

Claudia Beumer

Directeur bestuurder St. Joseph 

Vertegenwoordiging vanuit de Almelose woningcorporatie.

“Ik ben graag ambassadeur van Present omdat het bieden van hulp aan mensen die dit nodig hebben en hier zelf geen oplossing voor hebben van enorm belang is. Present draagt met haar activiteiten bij aan een betrokken samenleving waarin hulp nodig hebben en hulp bieden met elkaar wordt verbonden.”

Marjan Nekkers

Directeur bestuurder  Beter Wonen 

Vertegenwoordiging vanuit de Almelose woningcorporatie.

Voor de stad Almelo is het belangrijk dat de Stichting Present bestaat. Ik ondersteun Present graag omdat zij door de inzet van vrijwilligers mensen helpen die hulp nodig hebben. Present verbindt mensen in alle lagen van de bevolking en maakt verschil!”

 

Mgr. A.J.J. Woolderink

Pastoor Elisaparochie Almelo

Vertegenwoordiging vanuit kerkelijk Almelo

“Zorg en aandacht voor medemensen hoort tot het hart van mijn geloof, daarom ondersteun ik graag de inzet van Present.”