Voorbeelden van onze acties en projecten

Kenmerkend voor Stichting Present is de laagdrempelige en afgebakende aanpak en uitvoering van projecten en acties. Met een Present-project of actie komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs  achter gesloten voordeuren.

Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door  op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de samenleving.  En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op jullie interesses, kennis en kunde selecteren wij hulpvragen waarbij jullie inzet zinvol én effectief is.

Heb je inspiratie nodig?

Klik dan hier voor ons actuele overzicht van projecten en acties.

Expertise projecten

Het unieke bij Present is dat JIJ bepaald wat je wilt doen voor een ander. Heb je een heel specifiek talent of aanbod en wil je dit koppelen aan een goed doel? Wij nemen graag de uitdaging aan om jouw talent te matchen!