Fondsen en Subsidies

Staat u in contact of bent u zittende in het bestuur of jury van een landelijk, regionaal of lokaal Fonds of Subsidieverstrekker? Schat u in dat de doelstellingen en/of richtlijnen van uw Fonds of Subsidieverstrekker overeenkomen met de onze? Dan komen wij graag in contact met u.

Stichting Present Almelo heeft ervaring met het aanvragen en de verantwoording van Fondsen en Subsidies en zal kritisch onderzoeken of Present aan de gestelde criteria kan voldoen.

Onderstaande fondsen en subsidieverstrekkers hebben een bijdrage of een subsidie verstrekt aan Stichting Present Almelo. Hiermee maken zij onze projecten mogelijk. Wij danken deze verstrekkers voor hun bijdrage en het vertrouwen in ons werk.