Meedoen als school

Steeds meer scholen ontdekken samenwerking met Present Almelo als manier om hun ‘sociaal kapitaal’ te ontwikkelen en te mobiliseren. De combinatie van kinderen, scholen en buurten vormt een unieke kracht.

In oktober 2016 hebben 79 leerlingen van basisschool De Fakkel zich ingezet bij maatschappelijke initiatieven in Almelo. Lees verder. 
Vanaf 2013 tot heden organiseren we elk jaar op de landelijke NL DOET – dag voor diverse scholen Voorgezet Onderwijs (Noordik, De Passie, Erasmus) maatschappelijke projecten met groepen leerlingen. De uren die de leerlingen maken kunnen als Maatschappelijke Stage – uren worden ingezet.

Een school betrokken bij de eigen buurt

Juist op school leren kinderen over hun toekomstige plek in de samenleving. Present kan jou school en/of jouw klas begeleiden om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen in hun eigen buurt. Dit idee sluit aan bij burgerschapsvorming als een belangrijk kerndoel van het primair onderwijs. Het sluit ook aan bij de beweging dat maatschappelijke ondersteuning steeds meer vorm krijgt in wijk en buurt, waarbij veel verwacht wordt van vrijwillige inzet van burgers in de civil society (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en waarin scholen ook positief betrokken willen zijn op hun buurt.

Speciale werkwijze

Present is actief in het ontwikkelen van methoden om diverse doelgroepen te bereiken. Zo ontwikkelden we al eerder een werkwijze voor de inzet van gezinnen en voor het vormgeven van maatschappelijke stages. In beide voorbeelden ontdekten ouders en leraren in een nieuwe context nieuwe talenten van kinderen. Een zelfde effect wordt ook beoogd door scholen die met leerlingen Present projecten doen, namelijk kinderen die maatschappelijke betrokkenheid leren door het te doen, en volwassenen die dáár weer van leren.

De mogelijkheden

Je kunt meedoen met jouw school of klas. Deelname kan betekenen dat kinderen al jong kennis maken met dit actieve burgerschap door het in de praktijk te brengen in hun eigen buurt. In samenwerking met de school begeleidt Present Almelo ook de oriëntatie van de klas op alle mogelijkheden die er zijn om zich in te zetten, het ontdekken van de eigen talenten en de keuze voor een project in de eigen buurt. Present Almelo begeleidt hun ontmoeting met bijvoorbeeld bewoners van een woongroep voor mensen met een beperking, cliënten van een zorgboerderij of ouderen in een verzorgingstehuis. Present Almelo werkt hiervoor nauw samen met de professionals in de wijk.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school? 

Meld je aan of neem contact op voor een gesprek of presentatie