Mix & Match

Een presentproject samen met vluchtelingen – dat is Mix & Match!

Vluchtelingen en statushouders in Almelo zijn op zoek naar een zinnige dagbesteding, willen hun netwerk opbouwen en oefenen graag de Nederlandse taal.  Aspecten die door de uitvoer van vrijwilligerswerk allemaal aan de orde komen. Echter, vrijwilligerswerk via Stichting Present maakt het nog bijzonderder, want net als bij onze reguliere projecten, werken we bij Mix & Match met groepen vrijwilligers. En dat levert nog meer mooie effecten, want:

  • samen een vrijwilligersklus oppakken is minder spannend. Tegelijkertijd ontmoet je nieuwe mensen en vluchtelingen, maar ook dat in groepsverband maakt het minder spannend. Dit geldt voor zowel de groep Nederlanders, als voor de vluchtelingen.
  • Omdat de ontmoetingen worden ondersteund door een activiteit (praktisch of sociaal – zie hieronder voorbeelden van projecten die je kan doen) leggen we de nadruk niet direct op taalbarrières, cultuurverschillen, etc. Een mooie reactie van Ă©Ă©n van de deelnemers tijdens een Mix & Match project: “omdat we samen een sportactiviteit deden voor jongeren was de taal ineens geen issue meer, want iedereen spreekt de taal van sport”.
  • Naast de ontmoeting die je hebt met vluchtelingen, dien je ook nog een Almelose burger die de hulp van jullie groep hard nodig heeft. Denk hierbij aan projecten zoals een verwilderde tuin bij een alleenstaande jonge moeder opknappen, samen een kinderkamer opknappen bij een gezin met financiĂ«le problemen of samen wandelen met ouderen.

Hoe gaat Mix & Match te werk?

Mix & Match projecten worden voorbereid zoals een gewoon Presentproject. Voorbeelden van onze gewone Presentprojecten zijn:

  • Praktische projecten, zoals tuinieren, klussen, schoonmaken achter de voordeur bij hulpbehoevenden.
  • Sociale projecten, zoals activiteiten in bejaardenhuizen en verpleegcentra, zoals wandelen met ouderen, ouderen gezelschap houden, activiteiten bij liefdadigheidsinstellingen, zoals helpen bij de voedselbank.

 

Ben je enthousiast?

Meld je aan als groep met voorkeur van project en een voorkeursdatum, o.v.v. Mix & Match. Klik hier om je aan te melden. Na je aanmelding nemen wij contact met je op voor de verdere organisatie van het project.