Gift van St. Joseph Almelo

10-12-2019

Wat een presentje, wat een verrassing en wat zijn we blij: we hebben een prachtige cheque overhandigd gekregen van Woningcorporatie St. Joseph Almelo.

Een mooi bedrag

Op 21 november jl. vierde STJA het honderdjarig bestaan met haar netwerkpartners. Als cadeau tip voor de gasten vroeg de woningstichting om een gift voor Present Almelo. Veel relaties namen deze tip ter harte en er is gul gegeven. Maar liefst € 4.525,- werd er geschonken! Uit handen van Claudia Beumer (directeur-bestuurder Sint Joseph) kregen  Jan Veenstra (voorzitter) en Ruth Dam – de Jong (coördinator) van Present Almelo de cheque aangeboden.

Nieuwe gereedschappen

Dit mooie bedrag kunnen we besteden aan de aanschaffing van gereedschap die de vrijwilligers soms nodig hebben bij verschillende klussen. Nu doen we veelal beroep op hun eigen gereedschap.

Dank jullie wel!

Uit de mooie giften die zijn gedaan blijkt dat veel organisaties het werk en de missie van Present Almelo van harte ondersteunen. Dus ook aan al deze organisaties: hartelijk dank!