Samenwerking GBS De Fakkel en Present Almelo

28-06-2018

Kinderen leren lezen, door te oefenen. Dit geldt niet alleen voor lezen, maar ook voor sociaal gedrag, zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, hulpvaardigheid, etc. Naast opvoeding speelt het onderwijs ook een belangrijke rol in de vorming van het karakter en de persoonlijkheid van een kind. Kort gezegd: je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de kennismaking met vrijwilligerswerk en het verkennen van je mogelijkheden om anderen te helpen. Lees hier het onderzoeksrapport ‘Vanzelfsprekend naar elkaar omzien’ dat de opbrengst is van het kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van het gebruik van de recent ontwikkelde lesmethodiek ‘Onze school is Present’ voor basisscholen.

Scholen zijn, mede door de nieuwe (verplichte!) wetgeving vanuit het ministerie, op zoek naar hoe ze (deze) burgerschapsvorming moeten vertalen naar hun onderwijs. Voor basisscholen die actief burgerschapsonderwijs willen aanbieden heeft Stichting Present een kant en klare lesmethode ontwikkeld. Deze methodiek ‘Onze School is Present’ is de eerste volwassen methode voor de hele basisschool die dit heel concreet maakt in zowel les als ervaring.

In september 2018 gaan basisschool De Fakkel en Present Almelo officieel van start met de lesmethode ‘Onze School is Present’. Op donderdagochtend 20 september vindt het officiële startmoment plaats. Mocht u interesse hebben om te komen en/of meer informatie wensen, neem gerust contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over!

Als voorloper op deze samenwerking mochten de leerlingen van groep acht in juni alvast proeven van de lessen en projecten.

Het lesmateriaal biedt lesstof voor twee dagdelen, alles rondom het Presentproject. Het doel is om de leerlingen bewust voor te bereiden op het project en om het project van de groep te evalueren. Bij de evaluatie denken de leerlingen ook na over de rol die ze actief kunnen innemen in hun eigen omgeving. De lessen sluiten aan bij de talenten van de leerlingen, zodat ze ervaren wat zij kunnen bijdragen zowel aan de eigen groep als bij de externe activiteit.

Tijdens een voorbereidingsmiddag hebben de leerlingen op een interactieve manier (talentenbingo!) ontdekt wat hun talenten zijn, hoe ze die in kunnen zetten, maar ook hoe ze deze individuele talenten kunnen gebruiken in de klas en Almelose samenleving. Daaruit zijn drie projecten tot stand gekomen, die ook perfect passen bij een al lopend thema van deze klas: de wijde wereld. Één groepje leerlingen is op bezoek geweest bij het AZC, een ander groepje leerlingen bij de EZRA Foundation en het derde groepje is op bezoek geweest bij ouderen in woon/verpleeghuis De Elshof van Carint Reggeland. Deze projecten zijn per groepje voorbereidt met één leerlingen uit de klas. Deze heeft voor de tijd vragen verzameld namens de groep en was het aanspreekpunt voor school, Stichting Present en de externe partij.

Tijdens de projecten konden de leerlingen oefenen met begrippen zoals respect, geduld, luisteren, én het doen van vrijwilligerswerk. Na afloop is er in de klas geëvalueerd en waren de reacties meer dan positief. Zowel bij de lerares, de kinderen, als bij de ouders. De ouders blijven op de hoogte voor, tijdens en na de projecten. Dit verhoogd de ouderbetrokkenheid.