ANBI status

Stichting Present Almelo heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Publicatieformulier ANBI vind u hier: 2021 – anbi-format-650-fondswerv-organisaties-2020

Statutaire naam: Stichting Present Almelo

RSIN/Fiscaal nummer: 852058445

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 83225609

E-mailadres: info@presentalmelo.nl

Website: www.presentalmelo.nl

Bezoekadres: Stichting Present Almelo| Hedemanplein 3  | 7603 WJ Almelo

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download hier het beleidsplan

Verslaglegging:

Download hier de jaarverslagen.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Michelle Neurink (voorzitter)
  • Jeanet Buikema   (penningmeester)
  • Henk Huisman    (algemeen lid)
  • Freek Nijhof         (algemeen lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Sociaal Welzijn