Jaarverslagen

Present Almelo vindt transparantie belangrijk. Daarom kiezen wij er voor om onze jaarverslagen te publiceren. De medewerkers van Present Almelo verantwoorden nauwgezet hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Op deze wijze willen wij inzicht geven in onze doelen en resultaten.

Bij Present Almelo weet je zeker dat subsidies en giften aangewend worden voor ons organisatiedoel: mensen helpen om mensen te helpen die hulp nodig hebben in Almelo.

Veel leesplezier!

Jaarverslagen

Maatschappelijke impact volgens IPW Rapport Presenting Present

Stichting Present Nederland heeft in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden een rapport opgesteld dat de impact weergeeft van de Present-projecten. Het rapport geeft een zoektocht weer naar de maatschappelijke impact van Present.

In het rapport lees je beschrijvingen van een aantal projecten van Present, met een focus op praktische klussen bij mensen thuis. Eigenlijk spreken deze projecten voor zich. Toch proberen we expliciet de vinger te leggen op de aspecten waarmee Present zich onderscheidt en impact maakt.

Wat lees je in het rapport: in het eerste hoofdstuk analyseren we de waarden waarmee Present zich onderscheidt, waarmee de projecten het verschil maken ten opzichte van vergelijkbare organisaties. In het tweede hoofdstuk beschrijven we de maatschappelijke impact die Present maakt op verschillende niveaus. De 18 projectverhalen van 6 verschillende lokale Present stichtingen zijn hierbij steeds de motivatie, onderbouwing en illustratie. In het derde hoofdstuk is een analyse van maatschappelijke winst opgenomen van zes casussen. En in hoofdstuk vier is een casus in zijn geheel uitgewerkt, waarbij de verschillende aspecten van ‘verschil’ en ‘impact’ in de marge zijn aangegeven.

Presenting Present onderzoek IPW

Contact met Present Almelo

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op

Ben je geïnteresseerd om Present Almelo financieel te ondersteunen? Lees meer…