Partners van Present

De hulpprojecten en acties van Stichting Present Almelo worden mogelijk gemaakt door financiële steun van diverse bedrijven (partners), scholen, kerken, fondsen en subsidies. Wij danken deze partners hartelijk voor hun maatschappelijke betrokkenheid.

Bedrijvenpartners

Kerken​

 

Fondsen en subsidies