Meet & Eat

Meet & Eat: samen eten en ontmoeten

Momenteel verblijven er zo’n 350 vluchtelingen in Almelo. Het zijn mensen met een verschillende achtergrond, afkomstig uit verschillende landen. Zowel gezinnen als alleenstaanden, mannen en vrouwen. De één spreekt al een beetje Nederlands, de ander wat Engels maar soms is het communiceren met handen en voeten…


Present Almelo organiseert Meet & Eat om mensen in Almelo met elkaar te verbinden. Vluchtelingen en statushouders ontmoeten mensen uit Almelo en maken kennis met onze cultuur. En op jouw beurt leer je de situatie van nieuwkomers in Almelo kennen en maak je kennis met hun cultuur en gebruiken. Je ervaart dat er veel verschillen zijn maar daarnaast ook veel overeenkomsten en dat verbindt!

Tijdens eerdere edities van Meet & Eat hebben we meer dan 120 gastgezinnen/groepen gekoppeld aan vluchtelingen. Dit zijn meer dan 750 ontmoetingen tussen nieuwkomers en Almeloërs! De reacties zijn bijna altijd enthousiast. Deelnemers ervaren de Meet & Eat avonden als heel waardevol en leerzaam van beide kanten. 

Hieronder vind je antwoord op al je vragen over Meet & Eat en tot slot ook het aanmeldingsformulier. Meld jij je ook aan? Alleen of met je gezin, collega's, buren op vereniging?

Present Almelo organiseert Meet & Eat om de mensen in Almelo te verbinden.

Voor nieuwe inwoners kan het erg waardevol zijn om contacten op te bouwen met mensen buiten hun eigen netwerk of hun verblijfplaats, wij willen dat voor hen faciliteren.

Meet & Eat geeft nieuwkomers het gevoel dat ze welkom zijn in Almelo. Daarnaast kan het de dagelijkse gang van zaken op het AZC doorbreken of verveling thuis voorkomen.

Het sociale netwerk en de mogelijkheden van nieuwe inwoners is vaak beperkt. Daarom draagt Present Almelo zorg voor het vinden van gastgezinnen en het matchen van de gastgezinnen aan de deelnemende gasten.

Je meldt je groep of gezin aan via de het aanmeldformulier Daarna matchen wij je aan één of meerdere deelnemers. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw ingevulde informatie om een zo goed mogelijke match te maken.

Op de avond van de Meet & Eat kom je op de afgesproken tijd naar het AZC. Daar kan je de deelnemers ophalen. Je brengt samen de avond door, van ongeveer 17.00 tot 21.00 uur en daarna breng je hen weer terug.

Samen eten is in ieder geval een onderdeel van de avond. Daarnaast kun je er voor kiezen om met je gasten te koken of misschien zelfs eerst samen boodschappen te doen. Misschien blijft er nog tijd over om andere dingen te doen zoals een spelletje (sjoelen, dammen, schaken), samen een wandeling maken of foto’s bekijken van je gezin/vrienden en Nederland.

Als de deelnemers bij jou komen is het de bedoeling dat je ze ophaalt, bij voorkeur met de auto. Als je dichtbij de verblijfplaats woont, kan je ook lopend komen, overleg dit van tevoren alsjeblieft met ons in verband met de mogelijkheid op beperkte mobiliteit van de gast. Voor de gasten die staan te wachten, is het fijn als je je houdt aan de afgesproken tijden.

Vanwege de taal kan het lastig zijn een gesprek te voeren. Een vertaalapp zoals Google translate, Say Hi Vertalen of Dialog kan handig zijn. Of denk aan gebaren. Soms kan de taal van muziek of sport ook spreken! Je kunt ook foto’s van jezelf en je familie laten zien. Vinden de gasten vaak erg leuk en soms laten ze jou dan ook allerlei foto’s zien

We proberen om een zo goed mogelijke match te maken op basis van de informatie die je opgeeft. Het blijft uiteraard mogelijk dat de avond, om wat voor reden dan ook, niet loopt. Je kan dan gezamenlijk besluiten om eerder dan de afgesproken eindtijd afscheid te nemen. Je brengt de gasten weer terug waar je ze hebt opgehaald of gaat zelf weer terug naar huis.

Ondanks dat het maar een avondje is, kan Meet & Eat van grote betekenis zijn, zowel voor nieuwkomers als voor jou. Je ontmoet nieuwe mensen, leert elkaar kennen en maakt kennis met elkaars gewoonten en gebruiken. Meet & Eat levert naast gezelligheid dus wederzijds begrip en acceptatie op. Je draagt een steentje bij aan inburgering van nieuwkomers door bijvoorbeeld de beoefening van de Nederlandse taal en kennismaking met Nederlandse eetgewoonten.

Wij organiseren op vrijdag 24 mei 2024 een nieuwe editie van Meet & Eat in Almelo.

Je mag natuurlijk zo vaak meedoen als je wilt!

Via het aanmeldingsformulier kan je je inschrijven voor Meet & Eat

Stel ze via info@presentalmelo.nl