Voor hulpverleners

Wat is Present Almere?

Wij koppelen groepen vrijwilligers aan mensen die hulp kunnen gebruiken. De begeleiding van de vrijwilligers is professioneel en we werken samen met vele maatschappelijke organisaties in Almere.  Zo komt de hulp terecht bij mensen die dit het meest kunnen gebruiken. We matchen ongeveer 40 projecten per jaar, zowel sociale activiteiten als praktische klussen. We dragen zo bij aan een Almere waar mensen er voor elkaar zijn.

Welke vrijwilligers melden zich bij Present?

Groepen (meestal 3-8 personen) die op dag(deel) zich willen inzetten. Groepen kunnen studenten zijn, een groep uit een kerk of een groep collega’s of vrienden. Vrijwilligers melden zich aan als groep en geven bij Present aan op welke datum ze iets willen doen. Ze geven hun voorkeur en talenten op: sociaal of praktisch; eenmalig of structureel, specifiek in 1 wijk of geen voorkeur voor een stadsdeel. Daarna gaat Present op zoek naar een passend project.

Hulp nodig?

Present werkt met maatschappelijke organisaties samen. Hulpvragen bij Present worden altijd ingediend door een hulpverlener. De hulpverlenende instantie is verantwoordelijk voor de cliënt. De hulpverlener is daarom actief in het voortraject betrokken, doorgaans via gezamenlijke kennismaking en aanwezigheid bij het begin van het project. De criteria om voor een Present project in aanmerking te komen zijn: de cliënt heeft fysieke of psychische gezondheidsproblemen, heeft geen of beperkt sociaal netwerk en heeft geen of weinig geld.

Welke hulp?

Present heeft geen vakmensen, maar gemotiveerde vrijwilligers die kunnen helpen met (grote) klussen. Denk aan: een woning witten, tuin opknappen, huis opruimen of schoonmaken. De cliënt zelf zorgt voor de benodigde materialen. We nemen alleen praktische hulpvragen aan binnen de gemeente Almere. Belangrijk is dat de groep leidend is: de groep beslist wat ze gaan doen, het kan soms lang duren voordat er een passende groep is gevonden bij een hulpvraag.

Ontmoeting net zo belangrijk als de klus

Als Present vinden we de ontmoeting tussen mensen tijdens een Presentproject belangrijk. Voor cliënten is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een waardevolle ervaring zijn. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten.

Effect?

Een project kan letterlijk en figuurlijk ruimte en licht geven en als nieuwe start ervaren worden. Uit een impactstudie die Present heeft laten doen, blijkt dat de inzet als waardevol en aanvullend ervaren wordt door hulpverleners, dat vrijwilligers gemotiveerd raken zich vaker in te zetten en dat cliënten in beweging komen en meer regie voeren over hun eigen leven.

Goed om te weten

Groepen melden zich bij Present met een specifieke datum en tijd waarop ze aan de slag willen. Dit vergt van de hulpverlener en hulpontvanger soms enige flexibiliteit. We proberen een zo goed mogelijke inschatting te maken van de hoeveelheid werk passend bij de inzet van de groep, maar kunnen geen garantie geven dat een project volledig afkomt. Soms kunnen we onze flexploeg daarna inzetten. De meeste projecten vinden doordeweeks of op zaterdag plaats. We kunnen helaas niet garanderen dat een ingediende hulpvraag altijd wordt uitgevoerd, omdat we afhankelijk zijn van het aanbod van de vrijwilligers. Present werft dus niet zelf groepen n.a.v. een hulpvraag.