Meedoen als kerk

Bij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn. Om als christenen het geloof in de praktijk te brengen met concrete naastenliefde.

Meer diaconaal bewustzijn

Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat het diaconale werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een klein groepje gemeenteleden terechtkomt, maar dat de hele gemeente erbij wordt betrokken? Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken? Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast? De Present werkwijze wil een antwoord zijn op deze vragen..

Delen wat we ontvangen hebben

Present Almere werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Almere samen. Vanuit christelijke motivatie is het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen, over de eigen kerkmuren heen.

De samenwerking met Present kunt u als kerk op diverse manieren vormgeven:

  • Nodig Present uit voor een presentatie in uw gemeente, kring of vereniging.
  • Organiseer een ‘diaconale dag’. Tijdens deze dag doet de hele gemeente, ingedeeld in verschillende groepen, mee aan Present-projecten bij u in de wijk of stad. Dit is goed te koppelen aan een themadienst.
  • Stel bijvoorbeeld binnen de diaconie een contactpersoon aan of vorm een Presentcommissie.
    Betrek gemeenteleden zoals voorgangers, oudsten, jeugdleiders en kringleiders.
  • Breng de Michacursus onder de aandacht van uw gemeente. Present is een van de initiatiefnemers van deze cursus over goed en recht doen. Onderdeel van deze cursus is een diaconaal project.

Present organiseert en begeleidt

Voor groepen organiseren wij twee type Presentprojecten:

  • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen
  • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is voor kerken in principe kosteloos. Eventueel verzoeken we jullie om een kleine bijdrage te doen voor bijvoorbeeld de inkoop van materialen.

Meld je aan of neem contact op voor een kennismaking of presentatie