Meedoen als school

Steeds meer scholen ontdekken samenwerking met Present als manier om burgerschapsvorming te ontwikkelen en te mobiliseren.

Een school betrokken bij de eigen buurt

Juist op school leren kinderen over hun toekomstige plek in de samenleving. Present kan uw school en/of uw klas begeleiden om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen in hun eigen buurt. Dit idee sluit aan bij burgerschapsvorming als een belangrijk kerndoel van het onderwijs. Het sluit ook aan bij de beweging dat maatschappelijke ondersteuning steeds meer vorm krijgt in wijk en buurt, waarbij veel verwacht wordt van vrijwillige inzet van burgers in de civil society (Wet maatschappelijke ondersteuning) en waarin scholen ook positief betrokken willen zijn op hun buurt.

De mogelijkheden

U kunt meedoen met uw school of klas. Deelname kan betekenen dat kinderen al jong kennis maken met dit actieve burgerschap door vrijwilligerswerk te doen in hun eigen buurt. In samenwerking met de school begeleidt Present ook de oriëntatie van de klas op alle mogelijkheden die er zijn om zich in te zetten, het ontdekken van de eigen talenten en de keuze voor een project in de eigen buurt. Dit kunnen zowel praktische als sociale projecten zijn. Present werkt hiervoor nauw samen met de professionals in de wijk.

Meld je aan of neem contact op voor een gesprek of presentatie