ANBI status

Algemeen

Stichting Present Almere heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Gegevens Stichting Present Almere
Postadres: Rozenwerf 5
Postcode: 1355AA Almere
Telefoon: 06 13804161

Bank: NL95RABO0153449047
Kvk: 32159444
RSIN/Fiscaal nummer: 821309092

E-mailadres: info@presentalmere.nl
Website: www.presentalmere.nl

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                       Download

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                       Download

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Marnix van Oord (voorzitter)
  • Anja Dijkslag (algemeen bestuurslid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzij, Present Almere heeft geen betaalde medewerkers in dienst.