Team en Bestuur

TEAM ALMERE WORDT GEVORMD DOOR

Anja Dijkslag – algemeen coördinator
“Present legt verbinding tussen mensen, zodat ieder tot zijn recht kan komen. Dat vind ik een mooi uitgangspunt om met elkaar om te gaan.”

 

 

Marnix van Oord – algemeen coördinator
“Present vervult een brugfunctie tussen mensen die iets willen doen voor de ander en mensen die hulp nodig hebben. Ik wordt enthousiast als er een goed match tot stand komt tussen het aanbod van groepen en de vraag van hulpverleners.

 

 

DSC00444Corine van Noord – intaker hulpvragen
“Sinds het voorjaar van 2013 maak ik als ‘intaker van hulpvragen’ deel uit van het team van Stichting Present Almere. Op deze manier kan ik een schakel zijn tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die iets te bieden hebben. Meehelpen aan een project bij Stichting Present is gaaf om te doen. Het is mooi om te zien hoe blij en dankbaar hulpontvangers kunnen zijn.
Een medemens helpen zonder dat daar iets tegenover staat. Dat is een samenleving waar ik voor ga. Ik hoop nog jaren Present te zijn in Almere!”

 

René Hamberg – webmaster
“Ik ondersteun het bestuur en de overige teamleden bij de externe informatievoorziening. Bijvoorbeeld door de uitvoering van het content beheer van de website.
Als groepsleider bij Diverse City heb ik samen met jongeren een aantal projecten voor de Stichting Present uit mogen voeren. Het is geweldig om op een eenvoudige manier zoveel te kunnen betekenen voor iemand die op dat moment zelf even niet in staat is de klus uit te voeren. De dankbaarheid van een hulpvrager maakt dat je je met veel enthousiasme op een klus stort.
Het werk van de Stichting Present is voor mij belangrijk genoeg om me ook op een praktische manier in te willen zetten zodat dit onder de aandacht van anderen gebracht kan worden.”

 

BESTUUR

Anja Dijkslag en Marnix van Oord