Informatieavond over verschillende vormen van hulp aan kinderen op 12 maart

21-02-2020

Elk kind gezien!

Misschien heb je weleens nagedacht over wat je kunt betekenen voor een kind (in je omgeving), dat hulp en/of ondersteuning nodig heeft. Er zijn verschillende manieren om dat te doen.

Homies / Gezin in de Buurt

Via stichting Present kun je je als steungezinnen in de buurt voor ouders en kinderen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben inzetten.

Gezinsparaplu:

Een nieuwe manier om te kijken naar onderlinge hulp in Amersfoort Noord wat betreft kinderen en jongeren die in de knel zitten. We zijn op zoek naar nieuwe vormen waarbij (pleeg)ouders worden ontlast en uithuisplaatsing kan worden voorkomen.

Pleegzorg

In Nederland wonen ongeveer 20.000 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Dit komt omdat ouders (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Vaak vanwege complexe problemen. Voor deze kinderen worden pleeggezinnen gezocht.

 

Om wat meer uitleg te geven en samen te spreken over wat je kunt betekenen, wordt op 12 maart een informatiebijeenkomst georganiseerd in Amersfoort.

 

De avond wordt georganiseerd door: De Rading (Pleegzorg) en Youké (Pleegzorg), gezinshuis de Latei (Gezinsparaplu), en Stichting Present (Homies / Gezin in de Buurt). De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over pleegzorg en over initiatieven in de buurt om kinderen en ouders te ondersteunen. Tijdens de informatieavond wordt een korte presentatie gehouden. Daarna is er gelegenheid om samen met een ervaren pleegouder of een ervaren gezinsondersteuner in gesprek te gaan. Uiteraard zijn ook de professionals van de verschillende organisaties aanwezig om je vragen te beantwoorden.

Dat pleegouderschap of gezinsondersteuner alleen is weggelegd voor opvoedingsexperts, is een misverstand.

 

Je bent van harte welkom!

 

Donderdag 12 maart 2020

20.00 uur

Wijkboerderij Nieuwland

(Zeldertsedreef 2, Nieuwland, Amersfoort, gratis parkeren in de wijk)

Aanmelden:

Hoeft niet wordt wel op prijs gesteld!

Jan Terlouw

telefoon: 06-12134438

jan.terlouw@legerdesheils.nl