Homiesgezin in de krant

03-09-2021

Homies werd op een mooie manier onder de aandacht gebracht in het AD:

DE VRIJWILLIGER

‘Je krijgt meer waardering voor elkaar’

Wie? Familie Huyser
Waar? Thuis in Kattenbroek

Familie Huyser woont elf jaar in Kattenbroek. Echtpaar Mark (47) en Sanne (41) werkt in het onderwijs, Mark staat voor de klas en Sanne ondersteunt kinderen en jongeren in het onderwijs. Zonen Quinn (10), Indy (8) en honden Lina en kleine Toby maken het gezin compleet.

,,We vinden dat we het goed hebben en mogen niet klagen”, vertelt Mark, ,,al met al zijn we goed door de coronacrisis heen gekomen. We proberen dat bewustzijn en de dankbaarheid aan onze jongens door te geven; dat niets vanzelfsprekend is.”

,,We zijn gaan zoeken op welke manier we als gezin iets kunnen bijdragen aan de maatschappij”, vervolgt Sanne, ,,en kwamen terecht bij het Homies-project van stichting Present Amersfoort. Met Homies verbindt Present vrijwillige gezinnen aan gezinnen die steun en of een netwerk nodig hebben. Uitgangspunt is aanbod gedreven: wat heeft het vrijwilligersgezin te bieden?”

Sinds februari komt elke zaterdag een vijfjarig plaatsgenootje uit een ander gezin naar Kattenbroek en draait mee in het gezin. Mark: ,,Een mooi voorbeeld zijn onze honden. Het jongetje is geen honden gewend en was er aanvankelijk zelfs bang voor. Met hulp van Quinn en Indy hebben we hem de hondentaal geleerd en hij is inmiddels helemaal gewend en dol op het beestenspul. De zaterdag is niet anders dan anders. ’s Ochtends wordt er binnen gespeeld en al naar gelang waar we zin in hebben, trekken we er ’s middags op uit.”

,,Dit mooie vrijwilligerswerk brengt veel”, legt Sanne uit, ,,structuur op zaterdag en onze jongens krijgen een andere rol. Quinn leert zijn grenzen aan te geven, is dan echt de oudste en Indy is ineens niet meer de jongste in huis, maar een soort grote broer. Als ouders besloten we een ander kindje in huis te halen, het is fijn te zien dat het onze kinderen ook wat brengt. Onze jonge gast ervaart hoe het er in een ander gezin aan toe gaat. Het brengt bewustwording hoe we met elkaar omgaan en daar groeien we van als gezin en krijgen meer waardering voor elkaar. Een win-winsituatie zo benadrukt ook stichting Present.”

Stichting Present begeleidt het vrijwilligersgezin een jaar, daarna kan het gezin dit zonder tussenkomst van Present voortzetten. ,,Het is een prachtige ervaring voor ons allemaal”, besluit Mark, ,,ik zou andere gezinnen van harte aanbevelen om deze stap te maken. We krijgen er veel voor terug.”