Homies in de praktijk

27-09-2021

Sara, Homies-vrijwilliger en Elvira, hulpontvanger van 18 jaar met een klein netwerk vertellen in dit filmpje hoe zij hun Homiesmatch ervaren en wat het hen oplevert.

Het filmpje is gemaakt door vrijwilliger Mattanja Koppelaar.