Hulpvraag gezin melden

Homies

Present heeft contact met gezinnen die ruimte hebben om met een ander gezin op te trekken via de methodieken Gezin in de Buurt en Samen Oplopen. Met dit formulier kun je melding maken van de behoefte die je cliënt heeft aan contact met een gezin voor praktische en of sociale steun. Criteria hiervoor zijn:

Je cliënt heeft onvoldoende mogelijkheden om zelf de nodige ondersteuning te realiseren. Denk hierbij aan:

  • onvoldoende geld,
  • onvoldoende netwerk en/of
  • onvoldoende gezondheid.

Als dit formulier bij ons is binnengekomen wordt contact met je opgenomen om te inventariseren of de vraag past binnen het concept Gezin in de Buurt of Samen Oplopen en bespreken we hoe verder.

Houd er bij het melden van een hulpvraag rekening mee dat:

  • hulpverlener, vrijwilligers en cliënt in de praktijk een samenspel aangaan, waarin de hulpverlener niet alleen het contact tot stand brengt, maar dit contact ook ondersteunt in het hulpverleningstraject,
  • de mogelijkheid bestaat dat er momenteel geen passend aanbod is, en je de behoefte mogelijk anders in moet vullen.