Als gezin

Homies

Niet iedere ouder is op elk moment in staat zijn of haar kind te ondersteunen in alle basisbehoeften. Niemand hoeft er alleen voor te staan. Er zijn meer ouders en kinderen om je heen! Present verbindt in Leusden en Amersfoort gezinnen via het project Homies.

Wil jij met je gezin van betekenis zijn voor een ander gezin?

Dat kan, wordt ook een Homie! Homies zijn volwassenen die zich met hun eigen gezinssituatie verbinden aan een gezin waar stress is. Homies zijn ouders die optrekken met andere ouders om aan de behoeften van hun kind te kunnen voldoen. Present biedt 2 methodieken voor gezinsondersteuning. Gezin in de Buurt en Samen Oplopen.

Werkwijze en begeleiding Gezin in de Buurt

logo gezin in de buurt

Bij de werkwijze van Gezin in de Buurt wordt er gekeken naar hoe jij, in je bestaande gezinsritme en drukke agenda, je kan inzetten voor een ander gezin dat dit nodig heeft. Voorbeelden kunnen zijn: samen eten, af en toe een kop koffie, naar de buurtspeeltuin of een huiswerkplek bieden aan één van de kinderen. Voor jullie heel vanzelfsprekend misschien, maar anderen kunnen hiermee enorm geholpen worden. Samen met Present breng je tijdens een verkennend gesprek in kaart wat jullie als gezin te bieden hebben en wat bij jullie past. Dit koppelen we in overleg met een betrokken hulpverlener aan een ander gezin dat hier behoefte aan heeft.
Present begeleidt jullie een jaar in dit traject en biedt afbakening en ondersteuning. Het gaat nadrukkelijk niet om vervanging van de bestaande hulpverlening.

Lees hier over hoe moeder Daniëlle het ervaart om Homie te zijn.

En lees hier het verhaal van de koppeling tussen Judith en het gezin van Annemarie.

 

Wil je meer informatie, vrijblijvend een gesprek of je aanmelden als gezin?
Neem dan contact met ons op of vul het aanmeldformulier hieronder in.

 

 

Werkwijze en begeleiding Samen Oplopen

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Maar gezinnen vinden dat niet altijd de fijnste oplossing. Samen Oplopen doet het anders. Wij laten een gezinsvrijwilliger én een professionele hulpverlener sámen oplopen met deze gezinnen en ondersteunen ze in de volle breedte van het leven. Mocht het nodig zijn, dan kan de professionele coördinator extra ondersteuning geven of nauw samenwerken met hulpverleningsinstanties. Zo vermindert de stress in gezinnen en groeien kinderen en jongeren tot 23 jaar beter op.

De vrijwilligers, krachtige inwoners uit Amersfoort, denken en doen mee in de leefwereld van het gezin. In urgente en dagelijkse zaken. Denk aan: helpen met opvoedvragen en -problemen, meer grip op de financiële situatie krijgen, mee gaan naar instanties, of zorgafspraken, vergroten van sociale netwerk, samen dingen doen met de ouders en kinderen, beter Nederland(s) begrijpen, hulp met integreren, bieden van psychische steun, gezelligheid, een luisterend oor en humor.
Gezinsvrijwilligers geven met plezier en toewijding aandacht en zorg aan gezinnen, kinderen of jongeren, terwijl ze weten waar hun grenzen liggen.

Spreekt het je aan om eens per week of per twee weken een gezin te bezoeken? Neem dan contact op met de coördinator Marin Duman of 06-15366437. Zij vertelt je alles over Samen Oplopen en jij kunt aangeven wat je leuk vindt om te doen. Daarna gaan we op zoek naar een passend gezin of jongere. Vervolgens maken de coördinator en jij kennis met het gezin of de jongere en begint jouw rol als gezinsvrijwilliger. Dat vul je samen met het gezin in. Je kunt met je vragen altijd terecht bij de coördinator. Zij kent het gezin goed en kan zo nodig te zware problemen van je schouders halen. Bijvoorbeeld door een extra bezoek te brengen aan het gezin, kortdurend hulp te verlenen of een passende hulpverlener te vragen. Dit gaat in goed overleg. Het project Samen Oplopen is alleen in Amersfoort mogelijk.