Homies

Homies voor vrijwilligers (voor hulpverleners: scroll naar beneden)logo gezin in de buurt

‘Iedereen een homie‘. Als we het maar vaak genoeg zeggen, wordt het vanzelfsprekend: iedereen kan een homie zijn en iedereen kan een homie gebruiken. Gezien worden, erkend worden in wie je bent, in wat je kunt en wat je droomt, dat wil toch iedereen? Dus dat gun je iedereen! Iedereen kan een homie zijn: je hoeft geen professional of superouder te zijn om er voor een ander te kunnen zijn. Als je maar ruimte hebt in je hart en enige rust in je dagelijkse ritme. 

Niet iedere ouder is op elk moment in staat zijn of haar kind te ondersteunen in alle basisbehoeften. Maar niemand hoeft er alleen voor te staan. Er zijn meer ouders en kinderen om je heen! Present verbindt in Leusden en Amersfoort gezinnen op effectieve wijze. 

Als gezin een ander gezin helpen? 

Dat kan. Word dan ook een Homie! Homies zijn volwassenen die zich met hun eigen gezinssituatie verbinden aan een gezin waar kinderen opgroeien in een periode van zorg. Homies zijn kinderen die vertrouwen op elkaar en bij elkaar terecht kunnen. Homies zijn ouders die optrekken met andere ouders om aan de behoeften van hun kind te kunnen voldoen.

Werkwijze en begeleiding 

Via de werkwijze van Gezin in de Buurt wordt er gekeken naar hoe jij je, in je bestaande gezinsritme en volle agenda, kunt inzetten voor een ander gezin dat ondersteuning nodig heeft. Voorbeelden kunnen zijn: samen eten, af en toe een kop koffie, een kind af en toe opvangen, een kind ophalen van school of een huiswerkplek bieden aan één van de kinderen. Vaak gaat het om kleine vormen van hulp waarmee gezinnen enorm geholpen worden, zonder dat er meteen zwaardere hulpverlening nodig is.
Samen met Present breng je tijdens een verkennend gesprek in kaart wat jullie als gezin te bieden hebben en wat bij jullie past.

In overleg met een betrokken hulpverlener koppelen we jullie aan een ander gezin dat hier behoefte aan heeft.

Present begeleidt jullie in het hele traject en biedt afbakening en ondersteuning. De hulpverlener van het hulpontvangende gezin blijft ook betrokken tijdens het hele traject.

Er vindt tussentijds een evaluatiegesprek plaats en na een jaar een eindevaluatie. Vanaf dat moment wordt de begeleiding afgesloten en hopen we dat het contact tussen jullie en het andere gezin vanzelfsprekend is geworden. Jullie inzet gaat nadrukkelijk niet om vervanging van de bestaande hulpverlening.

Wil je meer informatie, vrijblijvend een gesprek of je aanmelden als gezin?
Neem contact met ons op of vul het aanmeldformulier hieronder in.

Lees hier over hoe moeder Daniëlle het ervaart om Homie te zijn.

En lees hier het verhaal van de koppeling tussen Judith en het gezin van Annemarie.

Wil je meer informatie, vrijblijvend een gesprek of je aanmelden als gezin?
Neem dan contact met ons op of vul het aanmeldformulier onderaan de pagina in.

 

Homies voor hulpverleners 

(via de methodiek Gezin in de Buurt)

Je geeft begeleiding aan een gezin met zorgen en helpt hen stap voor stap aan hun problemen te werken. Misschien heeft het gezin daarnaast behoefte aan ondersteuning bij meer alledaagse dingen, zoals een kop koffie, opvang van, of een huiswerkplek voor één of meerdere van de kinderen. Of misschien vindt jouw cliëntgezin het moeilijk om iets leuks met de kinderen te ondernemen omdat ze zo veel aan hun hoofd hebben. Het kan dan helpen om dit samen met een ander gezin te doen. Present heeft contact met gezinnen in Amersfoort en Leusden die ruimte hebben om met een ander gezin op te trekken; Homies-gezinnen. Misschien kan bij jouw gezin, net als bij andere matches het geval is geweest, zwaardere hulpverlening hiermee voorkomen worden. Zie hier de impactmeting Homies.

Criteria voor aanmelding van jouw gezin zijn: 

 • Je cliënt heeft onvoldoende mogelijkheden om zelf de nodige ondersteuning te realiseren. Denk hierbij aan onvoldoende geld, netwerk en/of gezondheid. 
 • De inzet van een gezin heeft duidelijke meerwaarde voor het hulpverlenings- of zorgtraject. 
 • Het cliëntgezin staat open voor contact met een Homiesgezin. 
 • In de praktijk gaan hulpverlener, Presentmedewerker, Homies-gezin en cliëntgezin een samenspel aan. Daarin breng jij als hulpverlener niet alleen het contact tot stand, maar ondersteunt dit contact ook in het hulpverleningstraject. Gedurende een jaar ben je betrokken bij de match.  

Wie zijn de Homies-gezinnen? 

Bij Present melden gezinnen zich aan die een hart hebben voor hun medemens. Ze willen graag wat voor een ander gezin betekenen door een deel van hun tijd en talenten te delen en daarmee hun leven en dat van hun eventuele kinderen te verrijken.  

De Homies-gezinnen hebben een uitgebreide intake gehad, beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag en hebben de Gedragscode Grensoverschrijdend Gedrag ondertekend. Indien nodig is contact geweest met referenties. 

Het aanbod van de vrijwilligers is voor Present het vertrekpunt. Dat betekent dat de Homies-gezinnen zelf kiezen hoe en wanneer ze het contact vormgeven. Na een ingediende hulpvraag gaat Present niet actief gezinnen werven. Wanneer er een Homies-gezin met een passend aanbod beschikbaar is, kunnen we aan de hulpvraag voldoen. In de andere gevallen zullen we de ingediende hulpvraag pas onder de aandacht brengen als er zich gezinnen met een passend aanbod aanmelden. Houd hier rekening mee.

Werkwijze  

 • Je kunt het gezin aanmelden via het aanmeldingsformulier. 
 • Als dit formulier bij ons is binnengekomen wordt contact met je opgenomen om te inventariseren of de vraag past binnen het concept Homies en bespreken we hoe verder. 
 • Wanneer er een match met een Homies-gezin op papier lijkt te zijn, wordt er contact met je opgenomen.  
 • Als alle partijen ervoor open staan, wordt er een matchgesprek gepland. A.d.h.v. de hulpvraag wordt bepaald wie van de gezinnen aanwezig is. Tijdens het matchgesprek maken de gezinnen kennis met elkaar, worden afspraken gemaakt en verwachtingen uitgesproken. Gezinnen hoeven niet gelijk in dit gesprek aan te geven of ze het contact aan willen gaan. Dat kan in de week erna. Het is belangrijk dat het klikt tussen de gezinnen. Beide partijen mogen aangeven als ze het niet zien zitten verder te gaan.  
 • Als er een match is, worden gegevens uitgewisseld en trekken de gezinnen voor een jaar met elkaar opEr volgt een tussenevaluatie na een aantal maanden, evenals een eindevaluatie na een jaar. Daarna stopt de begeleiding, maar in sommige gevallen groeit er een blijvend contact uit.

Wat kun je van Present verwachten? 

Voorafgaand aan het traject: 

 • Screening en instructie van de Homies-gezinnen
 • Tot stand brengen van de juiste match
 • Organisatie van en aanwezigheid bij het matchgesprek
 • Contactpersoon tussen jou en het Homies-gezin

Tijdens het traject:

 • Begeleiding en aanspreekpunt van het Homies-gezin
 • Organisatie van de tussenevaluatie
 • Contactpersoon tussen jou en het Homies-gezin
 • Verantwoordelijk voor het Homies-gezin tijdens het project

Na het traject: 

 • Organisatie van de eindevaluatie van de matchwaarin de effecten en de samenwerking besproken worden  
 • Maken van vervolgafspraken (eventueel)

Wat Present van jou als hulpverlener verwacht 

Voorafgaand aan het traject: 

 • (telefonisch) Kennismakingsgesprek als we voor het eerst samenwerken
 • Duurzame samenwerking: als het wederzijds bevalt kunnen we een duurzame samenwerking aangaan.  
 • Aanwezigheid en gespreksleider tijdens het matchgesprek 

Tijdens een traject: 

 • Aanspreekpunt voor het cliëntgezin 
 • Goede afstemming over het contact tussen de gezinnen en waar nodig ondersteuning van het Homies-gezin. 
 • Bewaken dat de afspraken, gemaakt tijdens het matchgesprek, worden nagekomen 
 • Aanwezigheid en gespreksleider tijdens tussen- en eindevaluatie

We willen onze Homies-gezinnen laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terecht komt en het beoogde resultaat oplevert. Heel terecht zijn vrijwilligers op dit gebied heel kritisch.
Vooraf bespreken we daarom graag hoe het traject onderdeel is van een breder plan en daarin ook een toegevoegde waarde heeft.

We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking! 

Aanmelden cliëntgezin 

Neem contact met ons op voor een kennismaking of meld direct je hulpvraag hier.

 

Werkwijze en begeleiding Samen Oplopen

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Maar gezinnen vinden dat niet altijd de fijnste oplossing. Samen Oplopen doet het anders. Wij laten een gezinsvrijwilliger én een professionele hulpverlener sámen oplopen met deze gezinnen en ondersteunen ze in de volle breedte van het leven. Mocht het nodig zijn, dan kan de professionele coördinator extra ondersteuning geven of nauw samenwerken met hulpverleningsinstanties. Zo vermindert de stress in gezinnen en groeien kinderen en jongeren tot 23 jaar beter op.

De vrijwilligers, krachtige inwoners uit Amersfoort, denken en doen mee in de leefwereld van het gezin. In urgente en dagelijkse zaken. Denk aan: helpen met opvoedvragen en -problemen, meer grip op de financiële situatie krijgen, mee gaan naar instanties, of zorgafspraken, vergroten van sociale netwerk, samen dingen doen met de ouders en kinderen, beter Nederland(s) begrijpen, hulp met integreren, bieden van psychische steun, gezelligheid, een luisterend oor en humor.
Gezinsvrijwilligers geven met plezier en toewijding aandacht en zorg aan gezinnen, kinderen of jongeren, terwijl ze weten waar hun grenzen liggen.

Spreekt het je aan om eens per week of per twee weken een gezin te bezoeken? Neem dan contact op met de coördinator Marin Duman of 06-15366437. Zij vertelt je alles over Samen Oplopen en jij kunt aangeven wat je leuk vindt om te doen. Daarna gaan we op zoek naar een passend gezin of jongere. Vervolgens maken de coördinator en jij kennis met het gezin of de jongere en begint jouw rol als gezinsvrijwilliger. Dat vul je samen met het gezin in. Je kunt met je vragen altijd terecht bij de coördinator. Zij kent het gezin goed en kan zo nodig te zware problemen van je schouders halen. Bijvoorbeeld door een extra bezoek te brengen aan het gezin, kortdurend hulp te verlenen of een passende hulpverlener te vragen. Dit gaat in goed overleg. Het project Samen Oplopen is alleen in Amersfoort mogelijk.