Comité van Aanbeveling

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Om deze matches mogelijk te maken, willen we zoveel mogelijk voelsprieten hebben in de samenleving, maar ook bijvoorbeeld in het bedrijfsleven en het sociale domein. Ons Comité van Aanbeveling bestaat uit mensen die hun netwerk, ervaringen en vaardigheden inzetten ter ondersteuning van Stichting Present, om zo vraag en aanbod bij elkaar te helpen brengen, het werk van Present bekender te maken en het bestuur te ondersteunen.  

Hieronder stellen de leden van het Comité van Aanbeveling van Stichting Present Soest en Amersfoort zich voor.

Bas de Haas

Energie consulent (4e carrière) met een achtergrond in techniek, sales en marketing, persoonlijke ontwikkeling/coaching met veel interesse voor wat mensen beweegt ook een brede interesse in duurzame energie, techniek in zijn algemeenheid van bouw tot machinerieën en motoren. Maatschappelijk betrokken bij mens en (leef) milieu. Ik droom van een mooie schone wereld waar mensen in tevredenheid met elkaar leven en elkaar de hand toesteken, waar ik ook graag mijn steentje aan bij draag. 

 

 

Jan Hoogland

Qua opleiding ben ik een socioloog en filosoof. Aan mijn sociologische verleden heb ik mijn maatschappijkritische belangstelling overgehouden. Als filosoof ben ik altijd bezig met de reflectie over de vanzelfsprekendheden van ons leven en samenleven. Ik ben maatschappelijk betrokken en nieuwsgierig. Al een hele tijd geleden was ik de eerste voorzitter van Present Amersfoort. Enthousiast geworden door de verhalen die ik hoorde vanuit Zwolle waar zowel de landelijke Stichting Present (toen nog) gezeteld was, als één van de eerste lokale stichtingen. Ik werk als universitair docent aan de Vrije Universiteit en houd mij daar vooral bezig met de besturingsvraagstukken van maatschappelijke organisaties. Ook ben ik bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Twente. Verder ben ik hoofdredacteur van Groen, het tijdschrijft van het Wetenschappelijke Instituut van de ChristenUnie. Ik ben getrouwd heb drie kinderen en inmiddels ook twee kleinkinderen.

Dorine Lommen

Bas Luiten

Ik ben Bas Luiten, 67 jaar, gelukkig getrouwd, vader en opa. In mijn werk als predikant heb ik steeds mooie ontmoetingen op de grens van kerk en wereld. Ieder mens wil graag weten wat de betekenis is van zijn of haar leven. Dat kan helpen om door een moeilijke tijd heen te komen. De stichting Present draag ik een warm hart toe en beveel ik van harte aan! En mijn steentje draag ik daar graag aan bij.

 

 

 

Karolien Pouwels-Koopman

“ Door mijn raadslidmaatschap en mijn nevenactiviteiten heb ik een groot netwerk. En tegelijk zie ik door al mijn werkzaamheden ook welke noden er zijn in de samenleving.  Daarom vind ik het belangrijk dat er altijd hulp is voor mensen die het zelf niet meer redden en het overzicht missen. En dat kan je zomaar overkomen in onze ingewikkelde maatschappij. Mooi dat Present dan present is en dat ik dit bij mijn netwerk onder de aandacht mag brengen.”  

 

 

Astrid van der Hoek

Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Het verhaal van hoe je bent gekomen waar je nu bent, over wat je doet, waar je naartoe wilt. Om echt te verbinden met anderen, moeten we praten met elkaar. Ervaringen delen, vragen stellen, samen in gesprek.
Ik doe dat graag vanuit mijn taak als pastoraal ouderling in de PKN-gemeente van Soest. En ook als freelance journalist ben ik een luisterend oor en goede gesprekspartner voor zorgprofessionals, ondernemers en vele anderen. Vanuit mijn bedrijf Contentbureau Corner wil ik door het vertellen en delen van persoonlijke verhalen ook anderen inspireren. Het verhaal van Stichting Present, de beweging die de organisatie inzet in het omzien naar elkaar, is het zeker ook waard om te vertellen. Daar zet ik mij graag voor in. 
Ik hoop mensen aan te moedigen om ook mee te doen, en zo zelf de verhalen te ontdekken van andere mensen, binnen je eigen bedrijf of in je eigen woonplaats. 

 

Marnix Niemeijer

Een groot deel van mijn werkzaam leven heb ik mij ingezet als directielid en bestuurder in internationale organisaties op het terrein van hulp aan vluchtelingen en het tegenaan van onrecht en armoede. Verder heb ik mij beziggehouden met de belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking. Nu ben ik werkzaam binnen een landelijke organisatie van onderwijsbestuurders. Altijd draait het om mensen, in het bijzonder om mensen waar je gemakkelijk langs of overheen kijkt.

Niet alleen door dit werk maar ook door mijn privéleven heb ik mij steeds vaker de vraag gesteld wat presentie betekent in een cultuur die zo gericht is op ontwikkeling en groei. Hoe ziet presentie eruit in situaties waar geen sprake is van groei? Als ontwikkeling is stopgezet of zelfs achteruit gaat? Dat botst enorm met ons mentale beeld. Hoe ga je om met mensen die erbuiten vallen, zoals psychiatrische patiënten of verwarde mensen? Ik geloof dat het in de kern van het leven niet gaat om groei, maar om waarden als liefde en dienstbaarheid. Om zo betekenisvol zijn. Niet distantiëren, maar nabij komen. De verbinding aangaan, er zijn. Zoals de naam van God – Immanuel: God is met ons – verwoordt.’