Homies

Voor hulpverleners

Je geeft begeleiding aan een gezin en helpt hen stap voor stap aan hun problemen te werken. Misschien heeft het gezin daarnaast behoefte aan ondersteuning bij meer alledaagse dingen, zoals een kop koffie, opvang van, of een huiswerkplek voor één of meerdere van de kinderen. Of misschien vindt jouw cliëntgezin het moeilijk om iets leuks met de kinderen te ondernemen omdat ze zo veel aan hun hoofd hebben. Het kan dan helpen om dit samen met een ander gezin te doen. Present heeft contact met steungezinnen in Soest, Bunschoten en Amersfoort die ruimte hebben om met een ander gezin op te trekken; Homies-gezinnen. Misschien kan bij jouw gezin, net als bij andere matches het geval is geweest, zwaardere hulpverlening hiermee voorkomen worden. Zie hier de impactmeting Homies.

Criteria voor aanmelding van jouw gezin zijn:

 • Je cliënt heeft onvoldoende mogelijkheden om zelf de nodige ondersteuning te realiseren. Denk hierbij aan onvoldoende geld, netwerk en/of gezondheid.
 • De inzet van een gezin heeft duidelijke meerwaarde voor het hulpverlenings- of zorgtraject.
 • Het cliëntgezin staat open voor contact met een Homies–gezin.
 • In de praktijk gaan hulpverlener, Presentmedewerker, Homies-gezin en cliëntgezin een samenspel aan. Daarin breng jij als hulpverlener niet alleen het contact tot stand, maar ondersteunt dit contact ook in het hulpverleningstraject. Gedurende een jaar ben je betrokken bij de match.

Wie zijn de Homies-gezinnen?

Bij Present melden gezinnen zich aan die een hart hebben voor hun medemens. Ze willen graag wat voor een ander gezin betekenen door een deel van hun tijd en talenten te delen en daarmee hun leven en dat van hun eventuele kinderen te verrijken.

De Homies-gezinnen hebben een uitgebreide intake gehad, beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag en hebben de Gedragscode Grensoverschrijdend Gedrag ondertekend. Indien nodig is contact geweest met referenties.

Het aanbod van de vrijwilligers is voor Present het vertrekpunt. Dat betekent dat de Homies-gezinnen zelf kiezen hoe en wanneer ze het contact vormgeven. Na een ingediende hulpvraag gaat Present niet actief gezinnen werven. Wanneer er een Homies-gezin met een passend aanbod beschikbaar is, kunnen we aan de hulpvraag voldoen. In de andere gevallen zullen we de ingediende hulpvraag pas onder de aandacht brengen als er zich gezinnen met een passend aanbod aanmelden. Houd hier rekening mee.

Werkwijze

 • Je kunt het gezin aanmelden via het aanmeldingsformulier.
 • Als dit formulier bij ons is binnengekomen wordt contact met je opgenomen om te inventariseren of de vraag past binnen het concept Homies en bespreken we hoe verder.
 • Wanneer er een match met een Homies-gezin op papier lijkt te zijn, wordt er contact met je opgenomen.
 • Als alle partijen ervoor open staan, wordt er een matchgesprek gepland. A.d.h.v. de hulpvraag wordt bepaald wie van de gezinnen aanwezig is. Tijdens het matchgesprek maken de gezinnen kennis met elkaar, worden afspraken gemaakt en verwachtingen uitgesproken. Gezinnen hoeven niet gelijk in dit gesprek aan te geven of ze het contact aan willen gaan. Dat kan in de week erna. Het is belangrijk dat het klikt tussen de gezinnen. Beide partijen mogen aangeven als ze het niet zien zitten verder te gaan.
 • Als er een match is, worden gegevens uitgewisseld en trekken de gezinnen voor een jaar met elkaar op. Er volgt een tussenevaluatie na een aantal maanden, evenals een eindevaluatie na een jaar. Daarna stopt de begeleiding, maar in sommige gevallen groeit er een blijvend contact uit.

Wat kun je van Present verwachten? 

Voorafgaand aan het traject: 

 • Screening en instructie van de Homies-gezinnen
 • Tot stand brengen van de juiste match
 • Organisatie van en aanwezigheid bij het matchgesprek
 • Contactpersoon tussen jou en het Homies-gezin

Tijdens het traject: 

 • Begeleiding en aanspreekpunt van het Homies-gezin
 • Organisatie van de tussenevaluatie
 • Contactpersoon tussen jou en het Homies-gezin
 • Verantwoordelijk voor het Homies-gezin tijdens het project

Na het traject: 

 • Organisatie van de eindevaluatie van de match, waarin de effecten en de samenwerking besproken worden 
 • Maken van vervolgafspraken (eventueel)

Wat Present van jou als hulpverlener verwacht 

 Voorafgaand aan het traject: 

 • (telefonisch) Kennismakingsgesprek als we voor het eerst samenwerken
 • Duurzame samenwerking: als het wederzijds bevalt kunnen we een duurzame samenwerking aangaan.  
 • Aanwezigheid en gespreksleider tijdens het matchgesprek

Tijdens een traject: 

 • Aanspreekpunt voor het cliëntgezin
 • Goede afstemming over het contact tussen de gezinnen en waar nodig ondersteuning van het Homies-gezin. 
 • Bewaken dat de afspraken, gemaakt tijdens het matchgesprek, worden nagekomen
 • Aanwezigheid en gespreksleider tijdens tussen- en eindevaluatie

We willen onze Homies-gezinnen laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terecht komt en het beoogde resultaat oplevert. Heel terecht zijn vrijwilligers op dit gebied heel kritisch.

Vooraf bespreken we daarom graag hoe het traject onderdeel is van een breder plan en daarin ook een toegevoegde waarde heeft.

We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking! 

Aanmelden cliëntgezin

We willen onze Homies-gezinnen laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terecht komt en het beoogde resultaat oplevert. Heel terecht zijn vrijwilligers op dit gebied heel kritisch.  Vooraf bespreken we daarom graag hoe het traject onderdeel is van een breder plan en daarin ook een toegevoegde waarde heeft.  We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking!  Je kan je hulpvraag indienen via dit formulier.

Wil jij je inzetten voor een ander?

Graag vertellen we je meer over manieren waarop je kunt helpen. Meld je nu aan of laat ons contact met je opnemen als je eerst meer informatie wilt.