Als gezin

Wil je ontdekken wat jullie als gezin voor een ander kunnen betekenen? Wij slaan graag een brug tussen jullie aanbod en iemand in jullie omgeving die daar mee geholpen is. Van voorbereiding tot evaluatie worden jullie begeleid door Present. Gezinnen die deelnemen ervaren via Present zo een spannend en zinvol avontuur, dat hen als gezin dichter bij elkaar brengt! Dat hebben we van verschillende gezinnen vernomen. 

Mogelijkheden voor gezinnen 

  • Praktische projecten: Bijvoorbeeld helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.
  • Sociale projecten: Bijvoorbeeld bakken voor dak- en thuislozen, koffiedrinken of wandelen met eenzame ouderen, rolstoel pimpen.
  • HomiesJe biedt als gezin vriendschappelijke ondersteuning aan een gezin in periode van zorg. Je trekt een jaar samen op. Voorbeelden: je biedt een speelplek aan een kind, je biedt een huiswerkplek aan een jongere, je eet samen met het andere gezin, je gaat samen naar de buurtspeeltuin.
  • Zomerpakkettenactie (alleen beschikbaar in de zomer): Je stelt een pakket samen die je brengt bij gezinnen die een wel een steuntje kunnen gebruiken.
  • Thanks & Giving Away: Je brengt in december mensen twee keer een bezoekje of je stelt een pakket voor hen samen.

Weet je niet welk project of traject je moet kiezen? We komen graag bij jullie langs om jullie mogelijkheden te ontdekken. We brengen dan jullie wensen en ideeën in kaartDe keuze van een project vindt plaats na inventarisatie van de unieke talenten en mogelijkheden van jullie als gezin. We gaan daarbij uit van jullie aanbod en beschikbaarheid. Activiteiten worden zo uitgekozen dat ieder gezinslid kan deelnemen. Wil je vrijblijvend een gesprek? Mail ons dan.  

N.B. het zorgvuldig organiseren van projecten kost tijd en daarom ook geld. Aan gezinnen vragen wij geen bijdrage, hoewel eengiftwel gewaardeerd wordt.