Time Out

Wil jij met je gezin een jongere een Time Out bieden?

Present Amersfoort ondersteunt gezinnen (huishoudens) die een jongere een plek willen bieden via Time Out. Je biedt met je gezin een plek aan een jongere om even buiten de thuissituatie op adem te komen. Daardoor krijgt hij of zij ruimte om keuzes te maken voor het vervolg. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden en grenzen van jullie gezin. We bieden begeleiding op maat.

Wat is Time Out?

Met Time Out stel je je (gezin en) huis voor een periode van 6 tot 8 weken open voor een jongere in de leeftijd van 16-23 jaar die (tijdelijk) niet thuis kan wonen en even een time out nodig heeft. In de Time Out periode krijgt de jongere bij jullie rust. Tegelijkertijd werkt hij/zij met de wijkteammedewerker toe naar een passend vervolg. Juist omdat dit hard werken is, en er grote stappen gezet worden, is het helpend dat jullie een stabiele plek bieden, een plek om ‘te zijn’. In de tijd dat de jongere bij je woont bied je mogelijk een luisterend oor, een betrokken blik, maar geen vervangende hulpverlening. De jongere heeft dagbesteding, zoals school of werk, dus is vanaf eind van de middag tot na het ontbijt bij jullie.
Je geeft een jongere ruimte, en tegelijk kan het voor je eigen gezin verrijkend zijn.

Werkwijze en begeleiding

• We komen bij jullie langs voor een intake. Daarin bespreken we wat jullie mogelijkheden en grenzen zijn.
• Op het moment dat het wijkteam een plek zoekt voor een jongere die binnen jullie gezin past, benadert Present jullie. Het idee is dat we dan binnen 3 á 4 dagen plaatsing van de jongere kunnen realiseren.
• Dan volgt een matchgesprek bij jullie thuis met Present, de jongere en de wijkteammedewerker. In dit gesprek worden afspraken over de plaatsing gemaakt.
• De jongere blijft in de plaatsingsperiode met de wijkteammedewerker werken aan een passend vervolg. Indien mogelijk wordt mediation ingezet om te zoeken naar een weg terug naar de thuissituatie, of er worden andere oplossingen gezocht. Jullie gezin ontvangt tijdens de plaatsing ondersteuning op maat van Present Amersfoort.

Kosten en baten

Een onkostenvergoeding is mogelijk. Verder zal het je natuurlijk tijd en aandacht kosten, daarom zoeken we samen hoe je dit zo veel mogelijk vorm kunt geven binnen je gezinsagenda. Tegelijk verwachten we dat  je als gezin ook veel ontvangt in de vorm van plezier, verrassing en vriendschappelijkheid! Present brengt geen kosten in rekening voor de ondersteuning.

Wil jij met je gezin onderzoeken of je mogelijkheden ziet om een Time Out plek te bieden aan een jongere? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of bel Wiljon de Jonge, de coördinator van Time Out, voor meer informatie: 033-4658324.

Time Out is een pilot van Stichting Present Amersfoort in samenwerking met wijkteam Soesterkwartier en Kruiskamp en Indebuurt033. Time Out plaatsingen kunnen ook buiten deze wijken gerealiseerd worden. Aangezien de jongeren dagbesteding in en rond Amersfoort hebben willen we de Time Out plekken in Amersfoort en nabije omgeving realiseren.