Project Samen Oplopen

13-06-2019

Sinds dit jaar draait het project Samen Oplopen onder de vlag van Present Amersfoort. Samen Oplopen is voor ouders en kinderen van 0-23 jaar. Het gaat om gezinnen of jongeren die moeilijk alleen uit de negatieve spiraal komen en waar zorgen om zijn ontstaan.

Denk aan: gezinnen met opvoedtekorten, in een minimumsituatie, met financiële problemen, vluchtelingen met een status, alleenstaande ouders, gezinnen of jongeren met een klein sociaal netwerk. Maar ook gezinnen waar sprake is van scheiding, eenzaamheid, een beperking of bijvoorbeeld een depressie.Samen Oplopen koppelt passende vrijwilligers als gezinsondersteuner aan de gezinnen.

De vrijwilligers, krachtige inwoners uit Amersfoort, denken en doen mee in de leefwereld van het gezin. In urgente en dagelijkse zaken. Denk aan: helpen met opvoedvragen en -problemen, meer grip op de financiële situatie krijgen, mee gaan naar instanties, of zorgafspraken, vergroten van sociale netwerk, samen dingen doen met de ouders en kinderen, beter Nederland(s) begrijpen, hulp met integreren, bieden van psychische steun, gezelligheid, een luisterend oor en humor.
Gezinsvrijwilligers geven met plezier en toewijding aandacht en zorg aan gezinnen, kinderen of jongeren, terwijl ze weten waar hun grenzen liggen.

Wil je als vrijwilliger uit Amersfoort iets betekenen voor een ander via Samen Oplopen, neem dan contact op met Marin Duman, maatschappelijk werker en coördinator Samen Oplopen. marin.duman@presentamersfoort.nl of 06-15366437.