Onze partners

We organiseren onze vrijwilligersprojecten samen met veel partners in en buiten Amersfoort. Bij ieder project en iedere activiteit is een hulpverleningsorganisatie betrokken zoals onder andere Sociale WijkteamsLeger des Heils, Beweging 3.0, Kwintes, Riagg, Boogh, Interakt Contour, Victas, GGZ Centraal, Welzin, MEEBirkhoven ZorggoedResto VanHarte, Amerspoort, Voedselbank en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

Daarnaast hebben we nauwe banden met, en worden onze activiteiten mede mogelijk gemaakt door verschillende (landelijke) fondsen zoals het Oranjefonds, Indebuurt033 en Gemeente Amersfoort en woningbouwcorporaties als De Alliantie en Portaal Eemland. Ook met veel Amersfoortse kerken werken we nauw samen.

Bedrijven
En we mogen een aantal bedrijven tot partner van Present rekenen.

Ze ondersteunen het werk van Present door middel van mensen of middelen.
Samen geven we vorm aan de toenemende betrokkenheid van Amersfoortse burgers op elkaar.

In het verleden werkten we samen met AFAS, BMCCorderius CollegeFlusso, Qredits, Relitech,  ABN AMRO HypothekenRDW en ING.