Onze partners

We organiseren onze vrijwilligersprojecten samen met veel partners in en buiten Amersfoort. Bij ieder project en iedere activiteit is een hulpverleningsorganisatie betrokken zoals onder andere Sociale WijkteamsLeger des Heils, Beweging 3.0, Kwintes, Riagg, Boogh, Interakt Contour, Victas, GGZ Centraal, Welzin, MEEBirkhoven ZorggoedResto VanHarte, Amerspoort, Voedselbank, Geldcheck033 en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

In Leusden werken we samen met verschillende vrijwilligersorganisaties. Homies is deel van VOOM Leusden.
In Amersfoort zijn we verbonden in het Netwerk Maatjesprojecten Amersfoort. Bekijk de gezamenlijke flyer hier.

Daarnaast hebben we nauwe banden met, en worden onze activiteiten mede mogelijk gemaakt door verschillende (landelijke) fondsen zoals

 

Ook werken we samen met woningbouwcorporaties als De Alliantie en Portaal Eemland. Ook met veel Amersfoortse kerken werken we nauw samen.

Bedrijven
En we mogen een aantal bedrijven tot partner van Present rekenen.

Ze ondersteunen het werk van Present door middel van mensen of middelen.
Samen geven we vorm aan de toenemende betrokkenheid van Amersfoortse burgers op elkaar.

In het verleden werkten we samen met AFAS, BMCFlusso, Qredits, Relitech,  ABN AMRO HypothekenRDW en ING.