Team en Bestuur

Stichting Present Amersfoort bestaat uit een kantoorteam, een bestuur en een team met vaste vrijwilligers.

HET KANTOORTEAM

Ons kantoorteam bestaat uit vier betaalde parttime krachten.

Hilda Rozendal – werkdagen maandag, dinsdag en donderdag

Wiljon de Jonge – werkdagen maandag en dinsdag

Arjanne Wassens – werkdagen dinsdag en donderdag

Marin Duman – werkdagen wisselend

VASTE VRIJWILLIGERS

De vaste vrijwilligers vormen onze front office. Dit zijn:  Karin van der Valk, Wilma Oosterhuis, Wimco Ester, Nicoline Rodenburg, Martina Scheel, Bert Doornenbal, Niels van de Bunt, René Unkel, Jeroen van der Bijl, Clara de Bruin, Hans Troost, Johan Hartholt, Wilmar Boer, Tiemen Zeldenrust, Harmen van Zwol en Adri Aarnoudse.

Zij begeleiden projecten, geven presentaties, leggen voorbereidingsbezoeken af, ondersteunen ons bij het onderhoud van de website, schrijven verhalen of zijn op nog een andere manier betrokken bij Stichting Present Amersfoort.

BESTUUR

Peter van Duinen, Voorzitter
Arnoud Meeder, Penningmeester
Henny van Silfhout, Secretaris
Patrick Donath, Algemeen Bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd en er is geen onkostenvergoeding en geen ‘niet-bovenmatig vakatiegeld’. Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn.