Team en Bestuur

Stichting Present Amersfoort bestaat uit een kantoorteam, een bestuur en een team met vaste vrijwilligers.

Team Amersfoort en Soest

vlnr:

Marin Duman, coördinator Samen Oplopen – werkdagen wisselend
Arjanne Wassens, coördinator gezinnen Leusden
Marijke de Jongste, coördinator Soest
Hilda Rozendal, coördinator projecten
Wiljon de Jonge, coördinator gezinnen

Niet op de foto: Rosalie van Dunsbergen, coördinator projecten

Bestuur

Peter van Duinen, Voorzitter
Arnoud Meeder, Penningmeester
Patrick Donath, Algemeen Bestuurslid

Zij zijn in een adviserende en ondersteunende rol betrokken bij de organisatie van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd en er is geen onkostenvergoeding en geen ‘niet-bovenmatig vakantiegeld’.
Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn.