Team en Bestuur

Stichting Present Amersfoort bestaat uit een kantoorteam, een bestuur en een team met vaste vrijwilligers.

Team Amersfoort en Soest

     

vlnr:

Wiljon de Jonge, gezinnen Amersfoort
Marijke de Jongste, coördinator Soest
Hilda Rozendal, projecten
Arjanne Wassens, gezinnen Leusden en Soest
Rosalie van Dunsbergen, projecten
Laura Griffioen, projecten

Bestuur

Peter van Duinen, Voorzitter
Arnoud Meeder, Penningmeester
Patrick Donath, Algemeen Bestuurslid
Alex van der Woerd, secretaris

Zij zijn in een adviserende en ondersteunende rol betrokken bij de organisatie van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd en er is geen onkostenvergoeding en geen ‘niet-bovenmatig vakantiegeld’.
Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn.