Team en Bestuur

Stichting Present Amersfoort bestaat uit een kantoorteam, een bestuur en een team met vaste vrijwilligers.

Kantoorteam Amersfoort en Soest

    Laura Griffioen, projecten

    Wiljon de Jonge, gezinnen Amersfoort

    Arjanne Wassens, gezinnen Leusden en Soest

Elma van de Wijngaard

Caroline Snoek

    Marijke de Jongste, coördinator Soest

Bestuur

Peter van Duinen, Voorzitter
Arnoud Meeder, Penningmeester
Patrick Donath, Algemeen Bestuurslid
Alex van der Woerd, secretaris
Annelies Opstraat
Martin Moeken

Zij zijn in een adviserende en ondersteunende rol betrokken bij de organisatie van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd en er is geen onkostenvergoeding en geen ‘niet-bovenmatig vacatiegeld’.
Beloningsbeleid medewerkers kantoorteam: conform CAO Zorg & Welzijn.