Team en Bestuur

Stichting Present Amersfoort bestaat uit een kantoorteam, een bestuur en een team met vaste vrijwilligers.

HET KANTOORTEAM

vlnr:

Marin Duman, coördinator Samen Oplopen – werkdagen wisselend

Arjanne Wassens, coördinator gezinnen Leusden – werkdagen dinsdag en donderdag

Marijke de Jongste, coördinator Soest – werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag

Hilda Rozendal, coördinator projecten – werkdagen maandag, dinsdag en donderdag

Wiljon de Jonge, coördinator gezinnen – werkdagen maandag en dinsdag

VASTE VRIJWILLIGERS

Present Amersfoort zou niet kunnen bestaan zonder de hulp en inzet van onze vaste vrijwilligers:  Karin van der Valk, Wilma Oosterhuis, Wimco Ester, Nicoline Rodenburg, Martina Scheel, Bert Doornenbal, Niels van de Bunt, René Unkel, Jeroen van der Bijl, Clara de Bruin, Hans Troost, Johan Hartholt, Wilmar Boer, Tiemen Zeldenrust, Harmen van Zwol en Adri Aarnoudse.

Zij begeleiden projecten, geven presentaties, leggen voorbereidingsbezoeken af, ondersteunen ons bij het onderhoud van de website, schrijven verhalen of zijn op nog een andere manier betrokken bij Present Amersfoort.

BESTUUR

Peter van Duinen, Voorzitter
Arnoud Meeder, Penningmeester
Henny van Silfhout, Secretaris
Patrick Donath, Algemeen Bestuurslid

Zij zijn in een adviserende en ondersteunende rol betrokken bij de organisatie van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd en er is geen onkostenvergoeding en geen ‘niet-bovenmatig vakantiegeld’.
Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn.