Visie & missie

We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in Amersfoort waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Naam en logo

Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. De verfvegen laten iets van het concrete zien van Present: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ wil zeggen: er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Kenmerken van de werkwijze van Present

  • Het aanbod van de vrijwilligers is het vertrekpunt. Wat hebben zij de samenleving te bieden en wanneer?
  • De samenwerking met maatschappelijke organisaties is essentieel: zij weten welke hulp er nodig is en waar de vrijwilligers het beste kunnen worden ingezet.
  • Structurele opzet en professionele kaders. Present Amersfoort wordt aangestuurd door een team met professionele coördinatoren. Het team begeleidt groepen bij hun inzet en bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid.
  • Hoewel Present een landelijke organisatie is, wordt iedere lokale stichting gestart door lokale initiatiefnemers. Zij zorgen voor lokaal draagvlak en daarmee voor het grootste effect. De lokale stichtingen wisselen onderling kennis en ervaring uit en krijgen ondersteuning vanuit de landelijke organisatie.

Inspiratie

Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten. Lees verder