Vacature bestuurslid (vrijwilliger)

Stichting Present Soest
& 
Stichting Present Amersfoort   

Stichting Present Amersfoort en Stichting Present Soest  hebben een gezamenlijk bestuur en een gemeenschappelijke visie:  

 • Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
 • Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.    
 • Stimuleren en organiseren van betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken en andere sociale verbanden in Soest en Amersfoort.   

We bieden groepen mensen de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede ochtend, middag of dag te beleven door zich op projectbasis en lokaal in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Daarbij is het aanbod van de groep vrijwilligers het uitgangspunt en wordt er altijd samengewerkt met een professionele maatschappelijke organisatie.  

We zijn een dynamische stichting met een klein operationeel team en een grote groep vrijwilligers. Jaarlijks organiseren we ongeveer 160 projecten en 20 gezinstrajecten; mooie ontmoetingen waarin diverse groepen zich inzetten voor hun medemens. 

Present Amersfoort en Soest maken onderdeel uit van een landelijk netwerk van lokale stichtingen Present.  

Het bestuur   
Het bestuur van Present Soest en Amersfoort bestaat uit 4 personen en is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap voor de medewerkers.  Het bestuur heeft een rol in de visievorming en draagt bij aan het ontwikkelen en onderhouden van het netwerk met kerken, gemeentelijke overheidmaatschappelijke organisaties, woningcorporaties, bedrijven en fondsen en heeft daarnaast bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. Daarbij fungeert het bestuurals klankbord en ondersteuning van het team bij acties, representatie, fondsenwerving en vrijwilligersbijeenkomsten. 
Het bestuur vergadert ca. 6 x jaar.  

Vacature   
Door regulier aftreden ontstaan er de komende periode een aantal vacatures binnen het bestuur (penningmeester, secretaris en voorzitter). Wij zoeken iemand die enthousiast is over het werk van Present en die een netwerk heeft in één of meer onderliggende domeinen:  

 • Met stip op 1 staat een netwerk in het gemeentelijk, sociaal of bestuurlijk domein
 • Een netwerk in kerkelijk Amersfoort, Leusden of Soest
 • Een netwerk binnen bedrijven in Amersfoort, Leusden of Soest 

en daarbij ook over de volgende competenties beschikt: 

 • Je beschikt over bestuurlijke ervaring
 • Je bent een netwerker, maakt makkelijk contact en schakelt van nature met verschillende partijen
 • Je bent een constructief denker en bent inspirerend en enthousiast
 • Je bent integer en standvastig

 Wat verwachten wij?  

 • Dat je achter de visie, werkwijze en christelijke identiteit van Present staat 
 • Dat je woont in en hart hebt voor de gemeente Soest/Amersfoort/Leusden en je maatschappelijk betrokken voelt
 • Dat je jouw netwerk wilt inzetten voor Present 
 • Dat je deelneemt aan de bestuursvergaderingen, ongeveer 6 keer per jaar en zo mogelijk aan de bijeenkomsten georganiseerd door Present Nederland
 • Een precieze taakinvulling spreken we graag met je door 
 • Ervaring met sociaal ondernemerschap is een pré

Wij bieden jou

 • Een veelzijdige en uitdagende functie (op vrijwillige basis) binnen een dynamisch, maatschappelijk betrokken organisatie
 • Een enthousiast team van medebestuurders en gedreven medewerkers  
 • Een interessante plek om kennis op te doen van wat er allemaal in Amersfoort/Leusden/Soest gebeurt
 • Eenper jaar een Presentproject (als bestuur samen met het team)  een prachtige mogelijkheid om zelf iets te betekenen voor een ander! 

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met één van de volgende bestuurs-/teamleden:  
Peter van Duinenpeter@presentamersfoort.nl of Arjanne Wassensarjanne.wassens@presentamersfoort.nl  

Solliciteren? 
Lijkt dit jou een mooie uitdaging?
Stuur dan je motivatie naar info@presentamersfoort.nl