Vacature bestuurslid

Vacature bestuurslid (vrijwilliger)

Stichting Present Soest &
Stichting Present Amersfoort

Stichting Present Amersfoort en Stichting Present Soest hebben een gezamenlijk bestuur en een gemeenschappelijke visie:
• Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
• Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
• Stimuleren en organiseren van betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken en andere sociale verbanden in Soest en Amersfoort.
• Bieden als “vrijwilligersmakelaar” groepen mensen de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede ochtend, middag of dag te beleven door zich op projectbasis en lokaal in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Daarbij is het aanbod van de groep vrijwilligers het uitgangspunt en wordt er altijd samengewerkt met een professionele maatschappelijke organisatie.

Present Amersfoort en Soest maken onderdeel uit van een landelijk netwerk van lokale stichtingen Present.

Het bestuur

Het bestuur van Present Soest en Amersfoort bestaat uit 4 personen en is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap voor de medewerkers. Het bestuur verzorgt samen met het team de visievorming en draagt bij aan het netwerk van kerken, gemeentelijke overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Het bestuur vergadert ca. 6 x jaar.

Vacature

Momenteel is er binnen het bestuur een vacature. Wij zoeken iemand die enthousiast is over het werk van Present en die bij voorkeur in Leusden, Soest of Amersfoort woonachtig is. Door “lean” te vergaderen en te notuleren is de hiermee gemoeide tijd beperkt tot ca. 1,5 uur per vergadering.

Wat verwachten wij?

Wij verwachten van je dat je als lid van het bestuur:
• Achter de visie, werkwijze en christelijke identiteit van Present staat
• Hart hebt voor de gemeente Soest en/of Amersfoort en je maatschappelijk betrokken voelt
• Je netwerk wilt inzetten voor Present, door bijvoorbeeld fondsenwerving

Wij bieden jou:

• Een veelzijdige en uitdagende functie (op vrijwillige basis) binnen een dynamisch, maatschappelijk betrokken organisatie
• Een enthousiast team van medebestuurders en gedreven medewerkers

Ben je enthousiast over deze functie of heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan contact op met één van de volgende bestuurs-/teamleden:
Peter van Duinen, voorzitter, peter@presentamersfoort.nl
Arjanne Wassens- van der Straten, medewerker Present Amersfoort, arjanne.wassens@presentamersfoort.nl

Solliciteren?!
Lijkt dit jou een mooie uitdaging?
Stuur dan je motivatie naar info@presentamersfoort.nl