Van hulp bieden naar samen doen

14-02-2018

Brug vormen

Zoals jullie allemaal weten vormt Stichting Present al meer dan 13 jaar een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

In de afgelopen jaren is er in het maatschappelijk veld veel veranderd. Met name de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving heeft veel impact gehad op de manier waarop er gekeken wordt naar zorgen voor elkaar.

Wederkerigheid en gelijkwaardigheid

Tegen deze achtergrond zijn de thema’s wederkerigheid en gelijkwaardigheid steeds belangrijker geworden. Wederkerigheid kan bestaan uit alle mogelijke vormen waarop men iets terug kan doen voor hulp die men krijgt. Dat kan praktisch zijn door een kopje koffie maar het kan ook sociaal zijn, omdat iemand zijn leven openstelt voor een groep mensen die hij/zij niet kent. Wederkerigheid (in welke vorm dan ook) kan alleen ontstaan als iemand daar ruimte voor krijgt binnen een gelijkwaardige relatie tussen degene die komt helpen en degene die hulp krijgt.

Ook binnen Present speelt sinds een paar jaar de vraag welke rol gelijkwaardigheid en wederkerigheid hebben binnen de Presentformule.

Deze brug staat symbool voor het werk van Present volgens de Presentformule:

een groep vrijwilligers komt eenmalig hulp bieden aan een kwetsbare bewoner die hulp nodig heeft
Eigen ervaring: ik werk voornamelijk met vrijwilligers vanuit het bedrijfsleven en merk dat er vaak een grote afstand is tussen de werelden van de mensen die komen helpen enerzijds. Dat zijn vaak hoogopgeleide mensen, gewend aan de zakelijke wereld vol efficiëntie en planmatigheid. En anderzijds de hulpontvanger. Als deze afstand niet wordt overbrugd, merk je vaak dat de vrijwilligers in een houding schieten die past bij hun professionele achtergrond: “We gaan zo snel en efficiënt mogelijk deze klus klaren. Mevrouw, gaat u maar lekker zitten, wij regelen het allemaal wel.”

Dit voelt voor bewoner in veel gevallen precies zoals je hier kan zien: overweldigend.

Van hulp bieden naar samen doen, Van ‘zorgen voor (ZV)’ naar ‘zorgen dat (ZD)’ Verzorgingsstaat wordt participatiesamenleving

Dit is niet wat we willen, als Present. Wij willen dat niet alleen de uitkomst van het project positief is (de geschilderde muur). We willen dat ook het project zelf een positieve ervaring is voor zowel de vrijwilligers als de hulpontvangers.

Dit vraagt dan ook om een investering in gelijkwaardig contact. Hoewel de mensen op heel veel vlakken van elkaar kunnen verschillen, zijn ze in de kern als mens gelijk aan elkaar. Aan ons de taak om dit bewustzijn te stimuleren, zodat er tijdens de projecten een gelijkwaardige ontmoeting plaatsvindt. Waar even veel ruimte is voor de bijdrage van bewoner als voor de bijdrage van de vrijwilligers.

Van hulp bieden naar samen doen, Van ‘zorgen voor (ZV)’ naar ‘zorgen dat (ZD)’ Verzorgingsstaat wordt participatiesamenleving

Handout

Afgelopen jaar heeft Present Amsterdam i.s.m. Present Nederland en een aantal andere lokale stichtingen gewerkt aan een handreiking en handout om de werkwijze aan te scherpen. Onderstaande handout is één van de resultaten hiervan. Mocht u meer willen weten of interesse hebben om ook de handreiking te ontvangen, welkom om te mailen naar carlo@presentamsterdam.nl.

Bijlage haal meer uit je project