Sociaal Tuinieren…

27-08-2020

Op 3 juli jl. nam Eigen Haard een filmpje op over sociaal tuinieren. Present Amsterdam werkt nauw samen met Eigen Haard in de uitvoering.