Indienen van een hulpvraag

Indienen van een hulpvraag? Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject van je cliënt(en).

Er zijn regelmatig groepen die zich via Stichting Present Amsterdam in willen zetten. Met dit aanmeldformulier voor een praktische hulpvraag kunt u een melding maken  die voldoet aan de criteria van Stichting Present Amsterdam.

Criteria zijn:
  • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
  • Je cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.
  • Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilliger) is wezenlijk onderdeel van het project.

Lees eerst meer over hoe Present werkt voor hulpverleners

Houd bij het aanmelden van een project rekening mee dat:
  • de hulpverlener die verantwoordelijk is voor de cliënt en (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn tijdens de dag van het project,
  • je de hulpaanvraag ruim op tijd indient,  minmaal zes weken voor de uitvoering van het project,
  • als je een urgente spoedvraag hebt, je het altijd kan proberen, maar we zijn afhankelijk van het aanbod van vrijwilligers,
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet uit kunnen voeren),
  • brrrr! we tussen 1 november en 15 februari geen tuinvragen aannemen, de grond is dan te hard, te nat en te koud,
  • hulpvragen blijven één jaar in ons bestand staan, als deze dan nog niet ingevuld zijn worden ze verwijderd.

    Meld je praktische hulpvraag
   
Meld je sociale hulpvraag