ANBI status

Stichting Present Amsterdam heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Amsterdam

RSIN/Fiscaal nummer: 814623803

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020 6127066

E-mailadres: info@presentamsterdam.nl

Website: www.presentamsterdam.nl

Adres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Het actuele beleidsplan voor 2020 volgt.

Verslaglegging:

Bekijk hier de laatste jaarverslagen

Download hier de Jaarrekening 2019

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Teun Pieter de Snoo (Voorzitter)
  • Ana Martinez (Penningmeester)
  • Guido van Voorneveld (Lid)
  • Paul van Oosten (Lid)
  • Nienke Marissen (Lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn