ANBI status

Stichting Present Amsterdam heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Amsterdam

RSIN/Fiscaal nummer: 814623803

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020 6127066

E-mailadres: info@presentamsterdam.nl

Website: www.presentamsterdam.nl

Adres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Beleidsplan 2016 Present Amsterdam

Verslaglegging:

Bekijk hier de laatste jaarverslagen

Download hier de Jaarrekening 2015

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Hanneke van Bezooijen (Voorzitter)
  • Jacco Verstraeten-Jochemsen (Penningmeester)
  • Guido van Voorneveld (Lid)
  • Paul van Oosten (Lid)
  • Teun-Pieter de Snoo (Lid)
  • Ana Martinez (Lid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn