De Presentbeweging

De kernwaarden

Kernwaarden

Belangrijke waarden voor Present zijn:
  • saamhorigheid
  • gelijkwaardigheid
  • dienstbaarheid
  • enthousiasme
Dit lichten we graag toe hieronder.

Saamhorigheid

Het gevoel dat je erbij hoort en je verbonden voelt. Samen Present. We weten ons verbonden met elkaar. Saamhorigheid straalt veiligheid uit. Hierdoor voel je je veilig genoeg om je kwetsbaar op te stellen naar anderen, en je durft volledig jezelf te zijn. Daardoor voel je je weer meer verbonden met anderen. Saamhorigheid is bij Present: elkaar echt ontmoeten en samen de klus klaren. 

Gelijkwaardigheid

Betekent voor Present dat iedereen gelijk is en erbij hoort. Iedereen mag zichzelf zijn. Welke nationaliteit of geloofsovertuiging je ook hebt, je mag er zijn. Iedereen hoort erbij! Wij zijn van betekenis voor de ander. En we hebben geen voorkeur voor bepaalde personen. Inclusief iedereen. We zijn allemaal gelijkwaardig.

Dienstbaarheid

Wij bieden actief hulp aan ieder mens die dat nodig heeft. En we inspireren in de diversiteit van behulpzaamheid. Een klus klaren kan op vele manieren. Helpen ook. We zien om naar elkaar. We zetten even onze eigen zorgen aan de kant en focussen op de ander. Die ander staat centraal. We willen dienstbaar zijn aan elkaar.

Enthousiasme

We voegen de daad bij het woord. Daadkrachtig zijn betekent ‘energiek en vol werklust’. Wij zijn niet bang om onze handen uit de mouwen te steken. Om in actie te komen. Samen hebben wij kracht genoeg voor de mooiste daden. We zeggen graag: Doen we! Waar sommige mensen denken: ‘dit gaat niet lukken,’ doen wij het! We zetten samen onze schouders eronder, ook onder de grootste uitdagingen. Vol enthousiasme.

Zo zijn we samen Present in Apeldoorn.