Voor (potentiële) vrijwilligers

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen zijn. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om u als groep of individu in uw eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en/of een sociaal isolement.

In één dag komt er echt iets van de grond

Dat kan eenmalig, op projectbasis, waardoor u met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Maar ook als uw groep (Present werkt bijna altijd met de inzet van groepen vrijwilligers) zich op structurele basis voor een ander in Apeldoorn wil inzetten, kunt u zich aanmelden of om meer informatie vragen. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde! Concreet kunt u denken aan:

  • Opknappen van verwilderde tuinen
  • Helpen bij verhuizingen
  • Dagje uit met bewoners van een zorginstelling
  • Schoonmaken en opruimen
  • Schilderen van een verwaarloosde woning
  • Koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang
  • Verzorgen workshop, training of lezing voor maatschappelijke organisatie

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Jullie agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter de gesloten deuren. Uw aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de betrokken hulpverleners bij ons indienen. Door op deze manier samen te werken, bereiken we de meest kwetsbare groepen van de Apeldoornse samenleving. En omdat we projecten willen organiseren die gebaseerd zijn op de interesses, kennis en kunde van de groep, selecteren wij hulpvragen waarbij de inzet zinvol én effectief is. Tijdens projecten worden door Present foto’s gemaakt van de groep (niet van de hulpontvangers in verband met hun privacy) De foto’s van de groepen worden door Present gebruikt voor presentatie doeleinden.

Doe ook mee!

Wilt u met uw team, afdeling, kring, familie, vrienden- of andere groep ‘present zijn’ in Apeldoorn? Meld u dan aanOf lees meer over meedoen als bedrijf, gezin, kerk, studentenvereniging, school of ander netwerk.