Meet & Connect

Meet & Connect: word maatje van een nieuwkomer

Als je nog maar net in Nederland bent en je wil hier een leven opbouwen, dan is contact met Nederlanders van groot belang. Maar in coronatijd is dat extra lastig, maar wel mogelijk! Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met het project Meet & Connect worden nieuwkomers gekoppeld aan mensen die in Apeldoorn wonen. Als maatje heb je regelmatig contact, ongeveer 1 keer per 2 weken, gedurende 1 jaar. Tijdens dit jaar spreek je met elkaar af en onderneem je activiteiten op basis van vriendschap en gelijkwaardigheid. Je kunt bijvoorbeeld wandelen, helpen met het huiswerk als het een jongere betreft, samen boodschappen doen en koken, een spelletje doen enz. Zo help je op een laagdrempelige manier een nieuwkomer wegwijs te worden in Nederland en de taal beter te spreken en te begrijpen. Iedereen kan meedoen; alleen, samen of als gezin. En, hoe bijzonder is het dat je als maatje ook leert over andere culturen!

Wanneer je je aanmeldt, volgt een intakegesprek. Rekening houdend met je wensen en interesses wordt er een match gemaakt met een nieuwkomer. Hierin werkt Present samen met Vluchtelingenwerk, Inburgering Apeldoorn en Entrea Lindenhout. Na een eerste ontmoeting spreek je onderling met elkaar af. Gedurende het jaar organiseert Present een trainingsbijeenkomst en zijn er intervisiemomenten.

Heb je interesse om je in te zetten voor nieuwkomers? Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met celine.van.oosterhout@presentapeldoorn.nl of 055-5767997.

Meld je aan als maatje voor Meet & Connect
Meld je aan als nieuwkomer voor Meet & Connect