Meedoen als gezin

Een zinvol uitje

Present heeft een speciale methode ontwikkeld voor gezinnen. Het biedt ouders een praktisch handvat om kinderen te laten ervaren wat het betekent om echt om te zien naar de naaste(n) in eigen wijk of stad. Waarden als ‘geven’, ‘klaarstaan voor een ander’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’ komen spelenderwijs aan bod. Gezinnen die deelnemen ervaren een Presentproject als een spannend en zinvol avontuur die hen als gezin dichter bij elkaar heeft gebracht!

Present organiseert en begeleidt

Een speciaal daarvoor getrainde Present medewerker begeleidt uw gezin van voorbereiding tot evaluatie. De keuze van een project vindt plaats na inventarisatie van de unieke talenten van uw gezin. Hierbij is uitgebreid aandacht voor de rol van de kinderen. We kiezen de activiteiten zo voor u uit dat ieder gezinslid kan deelnemen.

Voor gezinnen organiseren wij twee typen Presentprojecten:

  • Sociale projecten zoals koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen.
  • Praktische projecten zoals helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

We organiseren een project altijd op basis van uw wensen en beschikbaarheid. Na uw aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is voor een gezin of familie in principe kosteloos. Eventueel verzoeken we u om een kleine bijdrage te doen voor bijvoorbeeld de inkoop van materialen.

Meld u aan of neem contact op voor een kennismaking.