Participatie en Taal

18-01-2021

Wanneer er nieuwe bewoners komen op een COA locatie, is het voor hen belangrijk om snel in contact te komen met Nederlanders. Als je meedoet met verschillende activiteiten en vrijwilligerswerk, bevordert dat het welzijn en de gezondheid. In Apeldoorn werken COA en Present sinds kort samen om het landelijke project “Participatie en Taal” vorm te geven. Doel van dit project is om integratie en participatie van bewoners van de COA locatie te stimuleren, door verschillende vormen van activering aan te bieden. Bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding, laagdrempelig leren van de Nederlandse taal en vrijwilligerswerk. “Participatie en Taal” is een samenwerking tussen COA, vereniging NOV, Pharos en lokale organisaties en is financieel mogelijk gemaakt door het AMIF (Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie van de Europese Unie)
Wil je meer weten over dit project? Of zie je mogelijkheden binnen jouw organisatie om nieuwkomers mee te laten doen? Neem dan contact op met Céline van Oosterhout via celine@presentapeldoorn.nl